TVT Logo
Kirsikka ja Kide rakennusaikana

Ilmastohaaste: Kohti ilmastoystävällisempää rakentamista

TVT Asunnot on sitoutunut Turun kaupungin ilmastosuunnitelman tavoitteisiin. Yhtiö pyrkii ilmastotavoitteisiin erityisesti rakentamisessa, energianhankinnassa ja -käytössä.

Rakentaminen ja rakennukset tuottavat yli kolmanneksen kasvihuonekaasupäästöistä. Rakennusmateriaaleilla on merkittävä osuus rakennuksen koko elinkaaren hiilijalanjälkeen.

Hiilikädenjäljellä puolestaan tarkoitetaan rakentamisen positiivisia ilmastovaikutuksia, esimerkiksi siniviherkertoimen huomioimista suunnittelussa. Myös rakennusmateriaalien kierrättämisestä tai uudelleenkäytöllä voidaan vaikuttaa positiiviseen hiilikädenjälkeen.

Uutta oppia kerrostalokaksosten vertailusta

TVT Asuntojen tavoitteena on oppia tekemään uusia rakennuksia vähemmillä hiilidioksidipäästöillä. Rakennusten suunnittelussa otetaan huomioon ilmastovaikutukset.

TVT Asunnot hankki lisäoppia uusista rakennustavoista yhteishankkeessa ekologiseen rakentamiseen erikoistuneen Mangroven kanssa. Yhteistyön tuloksena Hirvensaloon valmistui alkuvuodesta 2022 kaksi pohjaratkaistultaan identtistä kerrostaloa, joista toinen rakennettiin puusta CLT-elementtitalona ja toinen betonista. Talojen suunnittelussa ja rakentamisessa saatiin tietoa puu- ja betonikerrostalon hiilijalan- ja hiilikädenjäljen eroista.

Puu- ja betonitalon rakennushankkeessa tehtyjen hiilijalanjälki- ja hiilikädenjälkivertailujen perusteella puukerrostalo on laskennallisesti ekologisempi. Puukerrostalo sitoo hiiltä ja toimii hiilivarastona koko elinkaarensa ajan. Suurin hiilipäästöjen aiheuttaja on kuitenkin käytönaikainen energiankulutus.

Vertailuhanke jatkuu asukaskokemusten seurannalla. TVT Asunnot selvittää jatkossa säännöllisesti puukerrostalo Kirsikan ja betonikerrostalo Kiteen asukkaiden asumisviihtyvyyttä.

Lue lisää puu- ja betonirakentamisen vertailuhankkeesta:

Lue lisää Pihahaasteesta:

Kirsikan ja Kiteen rakentamisenaikainen hiilijalanjälki ja -kädenjälki.