TVT Logo

Kerrostalokaksoset Kirsikka ja Kide valmistuivat – Hirvensalon Arola täydentyy vielä rivitaloilla

TVT Asuntojen rakennuttamat kerrostalot, puukerrostalo Kirsikka ja betonirakenteinen Kide ovat valmistuneet Hirvensalon Arolaan samaan pihapiiriin. Talojen rakentamisen aikaisista ilmastovaikutuksista on saatu vertailutietoa. Rakennushankkeen urakoinnista vastasi ekologiseen asuntorakentamiseen erikoistunut turkulainen Mangrove Oy.

Kirsikka ja Kide eroavat toisistaan vain rakennusmateriaaliltaan. Ulkonäöltään, pohjaratkaisultaan ja pinta-alaltaan kerrostalot ovat samanlaisia. CLT-rakenteinen puukerrostalo Kirsikka on TVT Asuntojen ensimmäinen 2000-luvun puukerrostalokohde. Kide on betonirakenteinen. Kirsikassa ja Kiteessä on yhteensä 82 uutta kotia. Asunnot ovat yksiöitä, kaksioita ja kolmioita, pinta-alaltaan 35,5–75,5 neliöisiä.

Kirsikassa ja Kiteessä on valoisat ja tilavat porraskäytävät.

Tavoitteena on yhteisöllinen Arolan alue

Kirsikka ja Kide ovat osa arkkitehtonisesti ainutlaatuista Arolan asuinaluetta. TVT Asunnot on aiemmin rakennuttanut alueelle Arolan Punarinta -kerrostalon, joissa on perheasuntoja sekä Arolan pientalot, 30 modernia pari- ja erillistaloa. Alue täydentyy vielä kahdella rivitalolla, Arolan rivistöllä. Arolan alueella tavoitteena on kiinteistörajat ylittävä yhteisöllisyys.

Yhteisöllisyyden muodostumista tuetaan muun muassa pihasuunnittelussa ja asukkaiden yhteiskäyttöön rakennetuilla pihasaunoilla. Toinen pihasaunoista on Kirsikan ja Kiteen välisellä pihalla ja toinen Arolan pientalojen alueella. Asuntojen suunnittelussa on otettu huomioon TVT:n nykyisten asukkaiden toivomuksia ja pyritty vaikuttamaan asumisviihtyvyyteen ja yhteisöllisyyteen. – Olemme itse tyytyväisiä viihtyisään lopputulokseen, asukkaat sitten ottavat alueen omakseen ja luovat alueelle oman identiteetin, sanoo TVT Asuntojen kehittämispäällikkö Johannes Malmi.

Katso video Arolan alueelta: TVT:n asuntokohteet Hirvensalon Arolassa

Toinen Arolan alueen pihasaunoista on  Kirsikan ja Kiteen välisellä piha-alueella.

Kohti ekologisempaa rakentamista

Rinnakkain rakentamisen avulla kahdesta hyvin erilaisesta rakennusmateriaalista on saatu vertailutietoa, jota TVT Asunnot voi hyödyntää tulevissa rakennuskohteissa. TVT Asuntojen tavoitteena on oppia rakentamaan uusia koteja mahdollisimman vähillä hiilidioksidipäästöillä. TVT myös tavoittelee hiilineutraaliutta osana Turun kaupunkia. Yksi osa ilmastotavoitteiden saavuttamista on ekologisen rakentamisen lisääminen. Rakentamisen aikana on selvitetty kohteiden hiilijalanjälkeä eli päästöihin vaikuttavia valintoja sekä positiivisista ilmastovaikutuksista kertovan hiilikädenjäljen muodostumista. Hiilikädenjälkeen vaikuttavat muun muassa rakennuksessa käytettyjen rakennustuotteiden kierrätys- ja uudelleenkäyttömahdollisuus. Lisäksi on vertailtu rakennusjätteiden määrää.

Kirsikan ja Kiteen rakentamisen aikainen hiilijalanjälki ja -kädenjälki.

Puu- ja betonirakentamisen ilmastovaikutuksissa eroja

Kirsikan ja Kiteen hiilijalanjälki- ja -kädenjälki eroavat eniten rakennusmateriaalien vuoksi. Puurakenteisen Kirsikan hiilikädenjälki on Kidettä huomattavasti suurempi, CLT-runko sitoo hiiltä ja toimii hiilivarastona koko elinkaarensa ajan. Betonirakenteisessa Kiteessä on hyvin vähän puupohjaisia materiaaleja, joten sen hiilivarasto on myös pieni.

Työmaalla rakennusmateriaalien eroavaisuus on näkynyt konkreettisesti muun muassa puurungon ripeämpänä rakentamisena. Lisäksi puukerrostalon rakentamista nopeutti mahdollisuus käyttää sääsuojaa talvikuukausina. Kummankin rakennuksen suurin päästöjen aiheuttaja on käytönaikainen energiankulutus. Talojen kesken voidaan tehdä energiavertailua, sillä molemmissa on lämmönlähteenä tasalämpöinen kaukolämpö. Kerrostalot sijoittuvat toiseksi parhaaseen B-energialuokkaan.