TVT Logo
Mäntymäen uudiskohteen edessä sähköscootteri.

USER-CHI

TVT Asunnot on mukana EU:n rahoittamassa USER-CHI-hankkeessa, jossa kehitetään sähköistä liikkumista kaupunkiympäristössä. TVT Asunnot pohtii ja testaa osaltaan asumiseen liittyviä sähköisen liikkumisen ratkaisuja.

Turun ilmastotavoitteiden toteuttamista

Sähköinen liikkuminen lisääntyy koko ajan. Se on ekologinen tapa kulkea ja tukee Turun kaupungin ilmastotavoitteita. TVT Asunnot on osaltaan mukana asumiseen liittyvien sähköisten liikkumisratkaisujen testaamisessa. Hanketta on valmisteltu yhteistyössä Turun paikalliskonsortion ja eurooppalaisten partnerien kanssa.

Lue lisää USER-CHI-hankkeesta: • Turun kaupungin sivuilta hankkeesta: USER-CHI Turun kaupunki • USER-CHI sivustolta (englanniksi): USER-CHI EU

Sähköauton lataaminen. Kuva: USER-CHI.

Mikä on USER-CHI-projekti ja mitä hankkeessa tehdään

Lue lisää

Mäntymäen uudiskohteen sisäpihan havainnekuva

Miten hanketta on valmisteltu yhteistyössä eri tahojen kanssa

Lue lisää

Sähköscootti Mäntymäen uudiskohteen edessä.

Mitä on sähköinen liikkuminen kaupunkiympäristössä

Lue lisää

Eurooppalaista yhteistyötä ja innovointia

USER-CHI-hankkeessa kehitetään uusia teknologisia innovaatioita käyttäjälähtöisten ratkaisujen luomiseksi. Päämääränä on kehittää ja testata innovaatioita sähköautojen ja kevyiden sähkökäyttöisten kulkuneuvojen lataamiseksi.

USER-CHI on EU:n rahoittama yhteistyöhanke ja osa Horizon 2020 -ohjelmaa. Hankkeessa on Turun lisäksi mukana Barcelona, Berliini, Budapest, Rooma, Firenze ja Murcia. Projekti antaa mahdollisuuden kehittää paikallista sähköisen liikkumisen infrastruktuuria yhteneväiseksi muun EU-alueen kanssa. Osana hanketta seurataan muiden eurooppalaisten kaupunkien sähköisen liikkumisen kokemuksia.

Ajankohtaisia uutisia USER-CHI-hankkeesta

Turun jokirantamaisemaa.

TVT Asunnot mukana USER-CHI-hankkeessa

Olemme mukana EU:n rahoittamassa USER-CHI-hankkeessa, jossa kehitetään ...

Lue koko artikkeli
Mäntymäen uudiskohteen sisäpihan havainnekuva

Sähköisen liikkumisen USER-CHI-hanke etenee

Olemme mukana EU:n rahoittamassa USER-CHI-hankkeessa, jossa kehitetään sähköistä liikkumista kaupunkiympäristössä. Turun kaupunki yhteistyökumppaneineen luo pohjaa toimivalle ja asiakasystävälliselle sähköiselle ...

Lue koko artikkeli
Mäntymäen uudiskohteen edessä sähköscootteri.

Sähköisen liikkumisen kaupunkiympäristö – EU:n USER-CHI-hanke

Sähköinen liikkuminen lisääntyy koko ajan. Se on ekologinen tapa kulkea ja tukee Turun kaupungin ilmastotavoitteita. TVT Asunnot pohtii osaltaan asumiseen liittyviä sähköisen liikkumisen ratkaisuja omissa ...

Lue koko artikkeli
USER-CHI on osa EU:n Horizon 2020 ohjelmaa.