TVT Logo
Mäntymäen uudiskohteen edessä sähköscootteri.

Sähköisen liikkumisen kaupunkiympäristö – EU:n USER-CHI-hanke

Sähköinen liikkuminen lisääntyy koko ajan. Se on ekologinen tapa kulkea ja tukee Turun kaupungin ilmastotavoitteita. TVT Asunnot pohtii osaltaan asumiseen liittyviä sähköisen liikkumisen ratkaisuja omissa asuntokohteissaan Turun seudulla.

Mitä on sähköinen liikkuminen kaupunkiympäristössä?

Sähköisellä liikkumisella tarkoitetaan USER-CHI-hankkeessa esimerkiksi sähköpyörillä, -scooteilla ja -autoilla kulkemista. Hankkeen päämääränä on kehittää ja testata sähköautojen sekä kevyiden sähkökäyttöisten kulkuneuvojen lataamiseen suunniteltuja innovaatioita.

TVT Asuntojen pilottina hankkeessa on Mäntymäen uudiskohde, jossa TVT kokeilee kevyiden sähkökulkuneuvojen latauspisteitä. Mäntymäen piha-alueelle on suunnitteilla testilatauspiste, jota asukkaat pääsevät testaamaan arviolta keväällä 2023.

Sähköpyörät

Sähköpyörät ovat kasvattaneet suosiotaan suuresti viime aikoina, erityisesti työmatkapyöräilijöiden keskuudessa. On arvioitu, että noin 90 % Turun asukkaista asuu 30 minuutin pyöräilymatkan päässä keskustasta. TVT Asuntojen Mäntymäen uudiskohteessa tullaan testaamaan sähköpyörien akkujen lataamisen kehitettyä innovaatiota.

Sähköscootit

Sähköscootit ovat yleistyneet viime vuosina vauhdilla myös Turun seudulla. Asukkailla on omia sähköscootteja, ja lisäksi scootteja tarjoaa myös usea yksityinen toimija. TVT Asuntojen Mäntymäen uudiskohteessa tullaan testaamaan yksityisten sähköscoottien lataamiseen liittyviä innovaatioita. Demon aikana asukkaat pääsevät testaamaan ja kertomaan omia käyttökokemuksiaan.

Sähköautot

Pysäköinti on osa sujuvaa arkea ja asumista. Sähköautot ovat myös TVT:n asuntokohteissa jo arkipäivää. Niiden lataamisvaatimukset on huomioitu jo esimerkiksi uudisrakentamisessa. TVT:n vanhemmissa asuntokohteissa sähköautojen lataaminen ei ole vielä kattavasti mahdollista, mutta hybridiautojen lataaminen on mahdollista isännöitsijän kanssa erikseen sovittaessa.

TVT:n uudiskohteessa, Satamaportissa, pilotoidaan parhaillaan sähkökäyttöistä yhteiskäyttöautoa. Kokemusten perusteella pohditaan yhteiskäyttöautojen lisäämistä myös seuraaviin uudiskohteisiin. Yhteiskäyttöautoille varataan sähköauton latauspaikat asuntokohteiden parkkipaikalta, ja asukkaat voivat varata yhteiskäyttöautoja erillisen toimijan varausapplikaation kautta.

USER-CHI-hankkeen aikana Turun kaupunki luo koko kaupungin kattavan latauspisteiden yleissuunnitelman. Yleissuunnitelma tukee monipuolisen ja päästöttömän liikkumisen kehittymistä Turun kaupungin alueella.

Lue lisää aiemmista artikkeleista: • TVT Asunnot mukana USER-CHI-hankkeessaSähköisen liikkumisen USER-CHI-hanke etenee

Lue lisää USER-CHI-hankkeesta: • Turun kaupungin sivuilta hankkeesta: USER-CHI Turun kaupunki • USER-CHI sivustolta (englanniksi): USER-CHI EU

Eurooppalaista yhteistyötä ja innovointia

Osana USER-CHI-hanketta seurataan muiden eurooppalaisten kaupunkien sähköisen liikkumisen kokemuksia. Turun lisäksi hankkeessa ovat mukana Barcelona, Berliini, Budapest, Rooma, Firenze ja Murcia. Hankkeen edetessä kerromme muiden kaupunkinen USER-CHI-projektikokemuksista.

USER-CHI on osa EU:n Horizon 2020 ohjelmaa.