TVT Logo
Mäntymäen uudiskohteen sisäpihan havainnekuva

Sähköisen liikkumisen USER-CHI-hanke etenee

Olemme mukana EU:n rahoittamassa USER-CHI-hankkeessa, jossa kehitetään sähköistä liikkumista kaupunkiympäristössä. Turun kaupunki yhteistyökumppaneineen luo pohjaa toimivalle ja asiakasystävälliselle sähköiselle liikkumiselle. TVT testaa omassa pilottikohteessaan hankkeen teknisiä innovaatioita.

TVT pilotoi USER-CHI-hankkeessa kevyiden sähkökulkuneuvojen latauspisteitä. Mäntymäen uudiskohteen piha-alueelle on suunnitteilla testilatauspiste, jota asukkaat pääsevät testaamaan. Asukkaiden käyttökokemuksista saadaan arvokasta tietoa hankkeen onnistumisen arvioimiseksi.

Hanketta on valmisteltu jo pitkään yhteistyössä Turun paikalliskonsortion ja eurooppalaisten partnerien kanssa. Lisäksi hankkeen alussa on tehty satunnaisotantana asukaskysely sähköisestä liikkumisesta. TVT on tehnyt yhteistyötä myös Turun amk:n palvelumuotoilun opiskelijoiden kanssa. Opiskelijat selvittivät erilaisia asiakastarpeita palvelupolkuineen ja loivat käyttäjälähtöisiä näkökulmia teknologisille ratkaisuille. Hankkeessa testattavat teknologiset innovaatiot on kehitetty yhdessä muiden EU-toimijoiden kanssa ja samojen ratkaisujen testaaminen eri puolilla Eurooppaa antaa mielenkiintoista vertailutietoa.

Hankkeen valmistelut etenevät vuoden 2022 aikana kohti demovaihetta. Kerromme lisää hankkeen etenemisestä kevään aikana. Lue myös aiempi juttu USER-CHI-projektista.

USER-CHI podcast picture
USER-CHI on Twitter @Userchi_H2020