TVT Logo
Etualalla hymyilevä nainen, taustalla ihmisiä kokouksessa

Asukastoiminnassa vaikutat yhteisiin asioihin

Asukastoiminta edistää asukkaiden viihtymistä, yhteishenkeä ja yhteisiä asumiseen liittyviä asioita. TVT:n asukkaana voit vaikuttaa aidosti oman talosi, asuinalueesi ja koko yhtiön asioihin. Asukastoimintaan kannattaa tulla mukaan!

Asukastoiminta perustuu yhteishallintolakiin. Yhteishallintoa toteutetaan kaikissa TVT Asuntojen kokonaan omistamissa taloissa ja sitä ohjaavat yhtiön omat yhteishallintosäännöt.

Tärkeä osa yhteishallintoa ovat asukaskokoukset, asukastoimikunnat ja asukasneuvosto, jotka toimivat asukkaiden yhteisinä kohtaamispaikkoina. Asukkaiden ja TVT Asuntojen edustajat kohtaavat yhteistyötoimikunnassa ja yhtiön hallituksessa.

Asukaskokous

Yhteishallinnon perusta on asukaskokous, johon asukkaat kutsutaan vähintään kerran vuodessa. Kokouskutsu laitetaan ilmoitustaululle ja jaetaan jokaiseen huoneistoon vähintään viikkoa ennen asukaskokousta.

Asukaskokous valitsee asukastoimikunnan tai luottamushenkilön sekä asettaa ehdokkaita muihin yhteishallinnon tehtäviin. Asukaskokouksessa äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat kaikki 18 vuotta täyttäneet asukkaat.

Talon ensimmäisen asukaskokouksen kutsuu koolle Isännöitsijä ja jatkossa kutsujana toimii asukastoimikunta. Mikäli omassa asuntokohteessa ei ole asukastoimikuntaa, koollekutsujana on isännöitsijä.

Asukastoimikunta

Asukastoimikunta on linkki asukkaiden ja yhtiön välissä. Aktiivisesti toimiva asukastoimikunta lisää asumisviihtyisyyttä ja luo taloon hyvän yhteishengen. Koska talon puutteet ja parannuskohteet ovat parhaiten talon asukkaiden tiedossa, voi asukastoimikunta esittää korjauksia ja muutoksia isännöitsijälle. Asukastoimikunta tekee ehdotuksia myös talousarvioon ja antaa siitä lausunnon.

Asukastoimikunnilla on käytössään määräraha, jolla voidaan järjestää kaikille asukkaille tarkoitettua toimintaa kuten purtavaa pihatalkoisiin tai yhteisen joulujuhlan.

Aluetoimikunta

Aluetoimikunta yhdistää samalla alueella olevat TVT Asuntojen asuntokohteesta. Se koostuu asukastoimikuntien puheenjohtajista, varapuheenjohtajista ja luottamushenkilöistä.

Aluetoimikunta on luonteeltaan keskusteleva. Se voi myös koota alueen esityksiä ja ongelmia yhteen ja viedä niitä eteenpäin TVT Asuntojen käsiteltäväksi.

Asukasneuvosto

Asukasneuvosto kokoontuu vähintään kerran vuodessa ja siinä on edustus jokaisesta asuntokohteesta. Asukasneuvosto tekee asukasdemokratiaan liittyviä yhteisiä henkilövalintoja asukaskokousten esitysten pohjalta sekä kehittää asukasdemokratiaa. Asukasneuvoston valiokunta muodostuu aluetoimikuntien puheenjohtajista ja varapuheenjohtajista. Valiokunnan tehtävänä on toimeenpanna asukasneuvoston päätöksiä ja viedä eteenpäin asukas- ja aluetoimikuntien aloitteita.

Yhteistyötoimikunta

Yhteistyötoimikunnassa asukkaiden ja yhtiön edustajat käsittelevät yhtiön koko asuntokantaa koskevia asioita, jotka kuuluvat yhteishallinnon piiriin.

Yhtiön hallitus

TVT Asuntojen hallituksessa on kaksi asukkaiden valitsemaa jäsentä ja kaksi varajäsentä.