TVT Logo
Etualalla hymyilevä nainen, taustalla ihmisiä kokouksessa

Asukastoiminnassa vaikutat yhteisiin asioihin

Asukastoiminta edistää asukkaiden viihtymistä, yhteishenkeä ja yhteisiä asumiseen liittyviä asioita. TVT:n asukkaana voit vaikuttaa aidosti oman talosi, asuinalueesi ja koko yhtiön asioihin. Asukastoimintaan kannattaa tulla mukaan!

Asukastoiminta perustuu yhteishallintolakiin. Toimintaa ohjaavat yhtiön omat yhteishallintosäännöt. TVT:n yhteishallintosääntöjen mukaista asukastoimintaa järjestetään taloissa, joissa on aravarajoituslain (1990/1993) tai niin sanotun pitkän korkotukilain (604/2001) mukaisia käyttö- ja luovutusrajoituksia. Tärkeä osa yhteishallintoa ovat asukaskokoukset, asukastoimikunnat ja asukasneuvosto, jotka toimivat asukkaiden yhteisinä kohtaamispaikkoina. Asukkaiden ja TVT Asuntojen edustajat kohtaavat yhteistyötoimikunnassa ja yhtiön hallituksessa.

Asukaskokous

Yhteishallinnon perusta on asukaskokous, johon asukkaat kutsutaan vähintään kerran vuodessa. Kokouskutsu laitetaan ilmoitustaululle ja jaetaan jokaiseen huoneistoon vähintään kaksi viikkoa ennen asukaskokousta.

Asukaskokous valitsee asukastoimikunnan tai luottamushenkilön sekä asettaa ehdokkaita muihin yhteishallinnon tehtäviin. Asukaskokouksessa äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat kaikki 18 vuotta täyttäneet asukkaat.

Talon ensimmäisen asukaskokouksen kutsuu koolle isännöitsijä ja jatkossa kutsujana toimii asukastoimikunta. Jos asuntokohteessasi ei ole asukastoimikuntaa, koollekutsujana on isännöitsijä.

Asukastoimikunta

Asukastoimikunta on linkki asukkaiden ja yhtiön välissä. Aktiivisesti toimiva asukastoimikunta lisää asumisviihtyisyyttä ja luo taloon hyvän yhteishengen. Koska talon puutteet ja parannuskohteet ovat parhaiten talon asukkaiden tiedossa, voi asukastoimikunta esittää korjauksia ja muutoksia isännöitsijälle. Asukastoimikunta tekee ehdotuksia myös talousarvioon ja antaa siitä lausunnon.

Asukastoimikunnilla on käytössään määräraha, jolla voidaan järjestää kaikille asukkaille tarkoitettua toimintaa.

Yhteistyöelin

Yhteistyöelimessä (ent. yhteistyötoimikunnassa) asukkaiden ja yhtiön edustajat käsittelevät yhtiön koko asuntokantaa koskevia asioita, jotka kuuluvat yhteishallinnon piiriin.

Yhtiön hallitus

TVT Asuntojen hallituksen jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallituksessa on yhdeksän jäsentä, joista kaksi on asukkaiden ehdottamia asukasjäseniä ja kaksi varajäseniä.

Aluetoimikunta

Aluetoimikunta on asukkaiden keskinäistä toimintaa. TVT kutsuu koolle aluetoimikunnan järjestäytymiskokouksen, jonka jälkeen aluetoimikunnat kokoontuvat puheenjohtajansa kutsusta. Aluetoimikunnat koostuvat alueen asukastoimikuntien puheenjohtajista, varapuheenjohtajista ja luottamushenkilöistä.

Aluetoimikunta on luonteeltaan keskusteleva. Se voi myös koota alueen esityksiä ja ongelmia yhteen ja viedä niitä eteenpäin TVT Asuntojen käsiteltäväksi.

Asukasneuvosto

Asukasneuvosto on asukkaiden keskinäistä toimintaa. Asukasneuvoston vaalikokous pidetään parillisina vuosina, ja se kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Asukasneuvosto tekee asukasdemokratiaan liittyviä yhteisiä henkilövalintoja asukaskokousten esitysten pohjalta sekä kehittää asukasdemokratiaa.

Asukasneuvoston valiokuntaan kuuluvat aluetoimikuntien ja asukasneuvoston puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat.

Asukastoiminta käyttö- tai luovutusrajoituksista vapaissa kohteissa

Käyttö- ja luovutusrajoituksista vapaissa kohteissa asukastoiminta ei perustu yhteishallintolakiin. Näissä taloissa pidetään vapaamuotoinen asukkaiden kokous ja kohteiden edustajat voivat osallistua aluetoimintaan. Myös näissä kohteissa ylläpidetään eri toimin vireää asukastoimintaa, huolehditaan asukkaista ja pyritään pitämään asuminen kohtuuhintaisena, mutta niistä ei aseteta ehdokkaita yhteishallinnon virallisiin elimiin tai esimerkiksi hallituksen asukasjäseniksi.