TVT Logo
Kerrostalo Hirvensalon Arolassa.

TVT-blogi: Luvaton jälleenvuokraus voi pahimmillaan johtaa vuokralaisen velkakierteeseen

Vuokra-asunnon luvaton jälleenvuokraus voi olla taloudellisesti yhtä riskialtista kuin lainan takaaminen. Jos vuokrat jäävät maksamatta tai asuntoa on rikottu, maksajaksi joutuu lähes poikkeuksetta alkuperäinen vuokralainen.

Vuokranantajan tehtäviin ei kuulu selvittää, kuka vahingon on aiheuttanut tai mitä jälleenvuokralaisen kanssa on sovittu. Se jää ensivuokralaisen ja jälleenvuokralaisen väliseksi sopimukseksi, jonka merkitystä ei tässä käsitellä.

Mitä tarkoitetaan asunnon jälleenvuokrauksella?

Jälleenvuokrauksessa asunnon ensivuokralainen eli henkilö, joka on tehnyt vuokrasopimuksen vuokranantajan kanssa, vuokraa koko asunnon yhdelle tai useammalle omalle vuokralaiselleen. Tyypillinen esimerkki tästä on asuntojen lyhytaikainen vuokraus airbnb-palvelussa. Asunnon jälleenvuokraus on sallittua vain silloin, jos siihen on vuokranantajan lupa tai siitä on sovittu vuokrasopimuksessa. TVT Asunnot ei salli asuntojensa jälleenvuokrausta, ja päättää sellaiset vuokrasopimukset välittömästi, jotka rikkovat tätä ehtoa. Jälleenvuokraus ei ole sama asia kuin alivuokraus, jossa asunnosta luovutetaan alivuokralaiselle vain osa, esim. yksi huone. Alivuokrauksessa myös ensivuokralainen jatkaa asumista asunnossa.

TVT Asuntojen lakimies Anne Ala-Nissilä.

Vuokranmaksu on ensivuokralaisen vastuulla

Luvaton jälleenvuokraus on asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain (481/1995) mukaan mahdollinen vuokrasopimuksen purkuperuste, mutta se harvoin on vuokralaisen näkökulmasta suurin murhe. Eteemme on tullut tapauksia, joissa vuokralainen on jälleenvuokrannut asunnon esimerkiksi sukulaiselleen tai kaverilleen. Kun vuokrasopimus päättyy jälleenvuokrauksen tultua ilmi tai jostain muusta syystä, tulee loppulasku aina ensivuokralaiselle. Laskun summa saattaa olla yllättävän suuri erityisesti silloin, kun asunto on tuhottu tai asunnon hyvä hoito on laiminlyöty täysin. Myös vastuu vuokrista säilyy ensivuokralaisella, vaikka on saatettu sopia, että jälleenvuokralainen hoitaa vuokranmaksun.

TVT Asuntojen lakimies Anne Ala-Nissilä ohjeistaa jälleenvuokraamisesta.

Luvattoman jälleenvuokrauksen taloudelliset riskit

Vuokralainen on lain ja sopimuksen perusteella vastuussa huoneiston kunnosta lukuun ottamatta tavanomaista kulumista. Hän on velvollinen korvaamaan myös sellaisen vahingon, jonka on aiheuttanut vuokralaisen luvalla huoneistossa oleskellut henkilö.
Tästä on usein kyse silloin, kun huoneisto on jälleenvuokrattu henkilölle, joka on laiminlyönyt asunnon hyvän hoidon tai aiheuttanut sille vahinkoa tahallisesti tai huolimattomuuttaan. Jos asunnon kunnossa on sopimuksen päättymishetkellä huomautettavaa, lähetetään korjauslasku vuokrasopimuksen allekirjoittaneelle vuokralaiselle, vaikka tämä ei olisi asunut asunnossa vuosiin.

Joissakin tapauksissa maksamattomat vuokrat on jouduttu perimään isoäidin pienestä eläkkeestä tai tupakoinnin aiheuttamat vahingot maksaa ensivuokralainen, joka ei edes tupakoi. Pahimmillaan maksettavaa on jäänyt yli 10 000 euroa, mikä on varmasti kenelle tahansa suuri summa. Edellä kuvattu tilanne saattaa johtaa vuokralaisen luottotietojen menetykseen, jos maksukykyä ei ole. Lisäksi on muistettava, että jos haluaa jatkossakin hakea TVT:ltä asuntoa, ei vuokra- tai korjausvelkaa saa olla. Velkaantumisen seurauksena myös uuden asunnon hankkiminen yksityisiltä asuntomarkkinoilta voi hankaloitua merkittävästi.

TVT Asuntojen lakimies Anne Ala-Nissilä muistuttaa vuokralaisen vastuusta.

Rikoksella aiheutettu vahinko

Maininnan arvoinen poikkeus vuokralaisen vahingonkorvausvastuusta on asunnolle rikoksella aiheutettu vahinko, josta tosin on harvoin kyse jälleenvuokraustapauksissa. Jos vuokralaisen mielestä kyse on ollut rikoksesta, on hänen tehtävä rikosilmoitus poliisille, joka tekee asiassa esitutkinnan. Lopullisen päätöksen asiassa tekee tuomioistuin, ja vain näin vuokralainen saattaa vapautua vahingonkorvausvastuustaan. Huomioitava on, ettei vuokranantaja voi ilman tuomioistuimen päätöstä osoittaa laskua vahinkojen korvaamisesta kenellekään muulle kuin vuokralaiselle. Mieti siis kahdesti, ennen kuin luovutat vuokra-asuntosi jonkun toisen käyttöön. Takaisitko samalle kaverille määrittelemättömän suuruisen lainan?

Lakimies Anne Ala-Nissilä

Aiheet: TVT blogi