TVT Logo
TVT:n asuntotarkastaja työssään. Mies ikkunan edessä tarkistaa säätöjä.

TVT blogi: Vaikuttava asuntotarkastus

TVT Asunnot tarkastaa ja huollattaa vuosittain noin kaksituhatta asuntoa suunniteltujen huoneistokorjausten, kuten peruskorjausten lisäksi. Aina kun asukas muuttaa pois TVT:n kodista, asuntotarkastajat tarkastavat tyhjän kodin ja huolehtivat sen uudelleenvuokrattavaan kuntoon. Muuttotarkastusten lisäksi isännöitsijät teettävät asuttuihin asuntoihin huoneistokorjauksia mm. pitkään asuneiden asukkaiden palkitsemisiin liittyen.

Huoneistokorjauksia noin 7,5 miljoonalla vuodessa

Huoneistokorjaustilausten vuosittainen arvo on noin 7,5 miljoonaa euroa. Huoneistokorjauksia tekevät kilpailutetut sopimusurakoitsijat. Huoneistojen muutto- ja kunnossapitokorjaukset -sopimus on TVT:n suurin puitesopimus. Nykyinen kolmen vuoden sopimus päättyy syksyllä, ja uusi kilpailutus on käynnistynyt: Huoneistokorjauskilpailutus

Huoneistokorjauksiin liittyvät eurot ja työ ovat vaikuttavia. Mistä asuntotarkastuksessa on kyse ja mitä asuntotarkastajan työ pitää sisällään?

Lauri Ahonen puhelimessa.

Kolmivaiheinen prosessi

TVT:n asuntotarkastusprosessi on pääpiirteittäin kolmivaiheinen. Asuttuihin koteihin tehdään asukkaan irtisanomisilmoituksen jälkeen ennakkotarkastus, jossa määritetään vuokrauspalvelulle kodin uusi asuttamispäivä. Asukkaan poismuuton jälkeen tehdään muuttotarkastus ja ratkaistaan huoltotöiden ja siivousten tilaustarpeet.

Lisäksi tilattuja töitä valvotaan satunnaisotannoin sekä töiden aikana että niiden valmistuttua. Siten varmistamme, että korjaukset tehdään sopimusten mukaisesti. Jokaisesta muutosta kertyy samaan asuntoon kahdesta neljään tarkastusta, yhteensä noin 5000 tarkastusta vuosittain.

Viimeisen tarkastuksen tekee kodin uusi asukas. Hän palauttaa TVT:lle huoneiston tarkastuslomakkeen, johon voi merkitä puutteellisuudet tai viestiä myös tärkeän tiedon siitä, että uusi koti oli kunnossa.

Koko elämän kirjo näkyy

Asuntotarkastaja kohtaa työssään koko elämän kirjon iloineen ja suruineen. Joskus vanhakin asunto on kuin uusi, joskus kirveellä sisustettu, joskus asukas ei ole muuttanutkaan pois, joskus kodin pinnoilla näkyy lapsiperheen elämä, joskus seniorin, ja joskus koti on asujansa viimeisen hetken aikakapseli. Asuntotarkastajan työ on eletyn elämän maskeerausta – pintojen tarinat ehostetaan uusia tarinoita odottamaan. Yksittäisen tarinan tarkastus voi kestää 15 minuutista jopa kahteen tuntiin.

Asuntotarkastaja huolehtii asiakaspalvelusta ja hoitaa oman vastuualueensa asukasviestinnän poismuuttavan ja uuden asukkaan kanssa. Tyypillisimmin poismuuttavan asukkaan yhteydenotot koskevat vakuudesta tehtyjä pidätyksiä ja uuden asukkaan yhteydenotot muuton yhteydessä havaittuja puutteellisuuksia. Asuntotarkastajat ottavat yhteyttä asukkaisiin sopiessaan tarkastusajankohtia ja muissa koteihin liittyvissä tiedontarpeissa. Asiakaspalvelutyöstä saatu palaute on tärkeää, sillä sen avulla kehitämme TVT:n toimintaa jatkuvasti.

Lauri Ahonen tutkii räystäskourua.

Onnistumisen kokemuksia

Asuntotarkastajan ammattiosaamiseksi ei nykyisin kuitenkaan riitä vain pätevyys korjausrakentamisesta tai urakoitsijaverkostojen johtamisesta, vaan tehtävä vaatii myös syvällistä asiakaspalveluosaamista. Yhteiskunnan henkisen pahoinvoinnin lisääntyminen mm. pandemiavuosien aikana on heijastunut myös asuntotarkastajan asiakaspalvelutyöhön. Asuntotarkastaja tukeutuukin entistä useammin sosiaalialan koulutuksen saaneiden asumisneuvojien palveluihin tilanteissa, joissa yleiset asiakaspalveluopit eivät enää riitä ja syntyy huoli asukkaan voinnista.

Asuntotarkastaja kokee onnistumista ja ylpeyttä työstään, kun tilatut työt on tehty oikein ja laadukkaasti rakennuksen kunnossapitosuunnitelmaa tukien, ja uusi asukas pääsee huoletta muuttamaan turvalliseen ja terveelliseen kotiin. Tässä tavoitteessa onnistuminen on ammattitaitoa vaativan monivaiheisen prosessin lopputulos.

Isännöitsijä Lauri Ahonen

Isännöitsijä Lauri Ahonen, taustalla kerrostalo.
Aiheet: TVT blogi