TVT Logo
Jätepiste.

Ilmastohaaste: Kohti parempaa kierrätysastetta

TVT Asunnot on sitoutunut Turun kaupungin ilmastosuunnitelman tavoitteisiin. Yhtiö pyrkii ilmastotavoitteisiin erityisesti rakentamisessa, energianhankinnassa ja -käytössä. Kohti ilmastoystävällisempää asumista on pyritty myös kierrätystä parantamalla yhdessä asukastoimikuntien, asukkaiden ja yhteistyökumppanien kanssa.

Tavoitteita on myös saavutettu. Esimerkiksi Jätekuurin aikana asunnon vuosittaiset jätekulut pienenivät noin 220 eurosta 170 euroon. Jätekuurissa pyrittiin vähentämään sekä polttokelpoista jätettä että kustannuksia, nostamaan kierrätysastetta, lisäämään asukkaiden kierrätystietoisuutta ja kannustamaan lajitteluun. Kaikilla näillä toimilla voidaan vaikuttaa myös kohtuuhintaiseen asumiseen. TVT:n omia toimia kierrätysasteen parantamiseksi ovat olleet lajittelumahdollisuuksien parantaminen, jätepisteiden optimoiminen ja asukkaiden kannustaminen lajitteluun.

Jätepisteiden optimoinnilla kierrätys paremmaksi

TVT oli jo ennen Jätekuuria kehittänyt lajittelua mm. bio- ja muovijätteen keräyksellä, kartoittamalla jätepisteet, kilpailuttamalla jätekuljetukset sekä keräämällä tietoa todellista tyhjennysasteesta.

Vuonna 2021 jäteasemat optimoitiin Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n ehdotusten ja TVT:n oman optimointimenetelmän perusteella. Jätepisteiden optimoinnilla tarkoitetaan kiinteistön jäteaseman astiakokojen ja jätelajien mitoitusta ja tyhjennysvälien tarkastelua sekä päivitystä vastaamaan nykyistä käyttöä. Jätepisteiden optimointi on osa kiinteistö- ja jätehuoltosopimusten valvontaa.

Kierrätysasteen parantaminen on yhteistyötä. Olosuhteiden kehittämisen lisäksi TVT haluaa tukea asukkaiden ympäristötietoutta, sillä asukkailla on merkittävä rooli kierrätysasteen nostamisessa.

Lisätietoja: Pihahaaste

Jätekuuri. Saavutettu säästö: asunnon vuosittaiset jätekulut pienenivät noin 220 eurosta alle 170 euroon.