TVT Logo
Mies lenkillä metsässä

Ilmastohaaste: Kohti ilmastoystävällisempää ympäristöä

TVT Asunnot on sitoutunut Turun kaupungin ilmastosuunnitelman tavoitteisiin. Yhtiö pyrkii ilmastotavoitteisiin erityisesti rakentamisessa, energianhankinnassa ja -käytössä. Kestävää kehitystä pyritään tukemaan myös asuntokohteiden pihoilla. Viime kesänä pihoilta mm. poistettiin haitalliseksi vieraslajiksi määriteltyä kurtturuusua.

Käynnissä olevassa pihahaasteessa kiinnitetään huomiota kestävän kehityksen tavoitteisiin, luonnon monimuotoisuuteen, parannetaan pihojen viihtyisyyttä ja yhteisöllisyyttä yhdessä asukkaiden kanssa kuten aiemmin mm. viherkuurissa.

Puusto on hiilivarasto

TVT:n asuntokohteissa on puustoa yhteensä noin 45 hehtaaria, mikä vastaa noin 64 jalkapallokentän kokoista aluetta. Puustoa hoidetaan metsäsuunnitelman 2019–2028 mukaisesti, jotta puusto pyysyy elinvoimaisena, terveenä ja tuottavana.

Kun suunnitellaan uusia asuintalokohteita tai piha tulee muutoin korjattavaksi, piha suunnitellaan TVT:n pihasuunnitteluohjeiden mukaan. Hyvin suunniteltu piha on viihtyisä ja helppohoitoinen. Kasvillisuuden suunnittelussa tulee huomioida kasvilajien luonne ja niiden luontaiset kasvuolosuhteet. Valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat mm. kotimaisuus, saatavuus ja myrkyttömyys.

Puiden avulla voidaan pienentää negatiivisia ilmastovaikutuksia. Puu on hiilivarasto, kasvaessaan puu sitoo ilman hiilidioksidia ja kasvattaa hiilikädenjälkeä.

Lue lisää:

TVT:n asuntokohteissa on puita yhteensä 64 jalkapallokentän verran = 45 hehtaaria.