Uusi Mäntymäki - Moderni, viihtyisä, esteetön

Uusi Mäntymäki

Moderni, viihtyisä, esteetön

TVT Asuntojen uudet rakennukset tulevat olemaan moderneja, vähäeleisiä ja viihtyisiä. Asumisen laatu ja esteettömyys sekä asuinympäristön turvallisuus ja pihojen viihtyisyys paranevat. Yhteisöllisyyttä tuetaan asukkaiden käyttöön tarkoitetuilla monitoimitiloilla ja yhteisillä ulkotiloilla.

Muutokset alueella

Alueen uudisrakentaminen tapahtuu vaiheittain 10–15 vuoden aikavälillä. Kunnallissairaalantien reunalle kortteliin 9 rakennetaan kolme asuinrakennusta ja Toivolankadulle yksi tai kaksi asuinrakennusta. Kunnallissairaalantien reunalle kortteliin 17 rakennetaan viisi asuinrakennusta ja korttelin takaosaan puiston reunalle kolme kahdeksankerroksista asuinrakennusta ja yksi 12-kerroksinen asuinrakennus.

Ilmoitamme nykyasukkaillemme hyvissä ajoin, 6 kuukautta ennen, muuttotarpeesta. Tarjoamme uutta kotia vapaana olevista asunnoistamme ja avustamme muutossa, mikäli asukas päättää muuttaa tarjottuun asuntoon. Otamme mahdollisuuksien mukaan huomioon myös asukkaiden toiveet tulevasta kodista.

Miksi Mäntymäen aluetta rakennetaan uudelleen?

Kuntotutkimuksen mukaan vanhojen kerrostalojen tekninen kunto on heikko ja talot painuvat. Osassa taloista on myös ilmanvaihtoon liittyviä ongelmia.

Tehtyjen laskelmien ja selvitysten perusteella nykyisten rakennusten korjaaminen ei ole teknisesti eikä kustannustaloudellisesti mahdollista. Rakennusten vaatima korjausaste on jopa noin 80 %.

Rakennusten painuminen kasvattaa merkittävästi sekä peruskorjauksen riskejä että kustannuksia. Rakennuksista eivät pelkkien korjaustoimenpiteiden jälkeenkään vastaisi asumisen nykyvaatimuksia käytettävyydestä, sisäilmasta, energiatehokkuudesta ja esteettömyydestä.

Mäntymäen asuinalueen historia

TVT Asuntojen omistamat talot on aikoinaan rakennettu vastaukseksi sodan jälkeiseen asuntopulaan. Kunnallissairaalantien kaupunkikuvassa ovat näihin päiviin asti kohdanneet 1940- ja 60-luvuilla rakennetut, samansuuntaisissa riveissä seisovat talot sekä puukujanteet.

Mäntymäkeen muodostui aikanaan Turun ensimmäinen esikaupunkialue. Tästä tunnusmerkkeinä ovat esiteollinen rakennusajankohta, avoin rakennustapa sekä rakennusten ja luonnon läheinen suhde. (Rakennushistoriaselvitys 2017, Anniina Lehtokari.)

Uudistuksissa säilytetään rakennusten suhde luontoon ja avoin rakennustapa. Samalla turvataan Mäntymäen Harakkakallioiden ja Huvituksenpuiston kupeen omaleimainen 1940- ja 50-luvun puutarhakaupunkimiljöö. Suojelluksi kohteeksi on määrätty vuonna 1939 lastenkodiksi valmistunut rakennus, jota pidetään kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaana.