TVT Logo
Soffgrupp i vardagsrummet.

Tillgänglighetsutlåtande

TVT Asunnot tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller för www.tvt.fi och har uppdaterats den 30.03.2023. Uppgifterna om bostäderna på webbplatsen kommer som en integration genom Visma Tampuuri. Tampuuri Oy ansvarar för sin egen tillgänglighet och tillgänglighetsfeedback om detta innehåll rekommenderas att riktas direkt till Visma Tampuuri Oy

Webbtjänsten www.tvt.fi publicerades ursprungligen i sin nuvarande form 13.4.2021.
Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, som kräver att offentliga onlinetjänster måste vara tillgängliga. TVT Asunnot Oy ägs av Åbo stad. Tjänstens tillgänglighet har bedömts av en extern expertorganisation: Nitro Group Oy. TVT Asunnot Oy är engagerad i tillgänglighet och dess förbättring. Onlinetjänstens tillgänglighet övervakas kontinuerligt och tjänstens tillgänglighet bedöms regelbundet. Vi erbjuder stöd till användare för vilka digitala tjänster inte är tillgängliga.

Läget för digital tillgänglighet

www.tvt.fi-webbtjänsten uppfyller till stor del de juridiska tillgänglighetskriterierna för nivåerna A och AA (WCAG-kriterier 2.1). I webbtjänsten har man särskilt uppmärksammat bl.a.

  • Användning av färger
  • Texternas kontraster
  • Logisk struktur och rubriker
  • Alternativa beskrivningar
  • Smidig navigering med tangentbordet

Webbtjänsten har medvetet undvikit att använda element som automatiskt startande videor eller element. Webbplatsen innehåller inte heller, till exempel, blinkande element.

Tillgänglighetsbrister i TVT:s webbtjänst

Brister: WCAG-kriterier avsnitt 1.1 Textning

Följande brister gör att lagen inte kan tillämpas eller att den är orimligt betungande. Syftet är att under år 2024 åtgärda alla identifierade tillgänglighetsbrister som beror på att de är orimligt betungande. Innehåll som tillhandahålls av tredje part (t.ex. Visma Tampuuri) och som inte finansieras, utvecklas eller kontrolleras av tjänsteleverantören, omfattas inte av kraven i lagen om digitala tjänster. Det finns några videor på webbtjänsten, för vilka det inte finns någon text eller videon inte är textad. Dessa videon presenterar t.ex. en visuell representation av ett bostadsområde, eller är berättande. Videorna innehåller inte information som är relevant för användningen av webbplatsen, kundrelationer, bostadsansökningar eller kontrakt.

Webbtjänsten har också vissa brister när det gäller alternativa texter till bilderna.

Webbtjänsten har också vissa brister när det gäller alternativa texter till bilderna. Kotimme-tidningen, som utges av TVT Asunnot, finns tillgänglig från och med nummer 1/2022 som en e-tidning på den externa Flipeco-webbtjänsten. E-tidningen på Flipecos-webbtjänst är inte tillgänglig via ett läsprogramvara. Användaren kan dock ladda ner en visuell tidning från webbtjänsten i ett tillgängligt format som pdf-fil från och med nummer 1/2022 och framåt. För de viktigaste artiklarna i hyresgästtidningen, från och med nummer 1/2022, hittas artiklarna på TVT Asunnot-webbplats i textformat. Tidigare nummer av Kotimme-tidningen finns som e-tidning på den externa Yumpu-webbtjänsten, som inte är tillgänglig via läsprogramvara. Årsredovisningarna för TVT Asunnot finns endast tillgängliga som PDF-filer på webbtjänsten. Information om otillgängligt innehåll kan erhållas genomatt kontakta vår kundtjänst med hjälp av webbkontaktformuläret. Vissa inbäddningar av innehåll från externa leverantörer, t.ex. video- och kartinbäddningar, är inte åtkomliga.

Innehåll utanför tillgänglighetskraven

Det finns videon på webbtjänsten som inte är tillgängliga. De saknar textbeskrivning. Video- eller ljudinnehåll som publicerats före 23.9.2020 behöver enligt lag inte göras tillgängligt retroaktivt eller tas bort från webbplatsen. Den digitala tjänsten eller webbplatsen bakom länkarna från onlinetjänsten är tjänsteleverantörens ansvar och dess tillgänglighet beskrivs i dess tillgänglighetsutlåtande.

Har du upptäckt en tillgänglighetslucka i vår digitala service?

Om du upptäcker några tillgänglighetsproblem på webbplatsen ber vi dig att först ge feedback till oss, webbplatsens administratör. Det kan ta upp till 14 dagar att få ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du får, eller om du inte får något svar alls inom två veckor, kan du anmäla det till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland Enheten för tillgänglighetsövervakning www.saavutettavuusvaatimukset.fi E-post: saavutettavuus@avi.fi Telefonnummer: växel 0295 016 000

Vi är engagerade i att göra digitala tjänster mer tillgängliga

Webbplatsens tillgänglighet övervakas och förbättras regelbundet. Webbplatsen utvecklas baserat på feedback från användarna och genom att använda tekniska verktyg och mätmetoder som t.ex

  • Axe DevTools
  • Lighthouse
  • WAVE Web Accessibility Evaluation Tool

Meddela oss gärna om du upptäcker några tillgänglighetsproblem på webbplatsen. Vi tar gärna emot din feedback, som vi använder för att förbättra vår verksamhet. Om det är svårt att använda webbplatsen erbjuder TVT Asunnot även kundservice och support via e-post, telefon eller via vår helpdesk.

Telefonnummer: 02 262 4111 E-postadress: tvtasunnot@tvt.fi Våra kontaktpunkter: Hantverkaregatan 3, 20100 Åbo

Detta tillgänglighetsutlåtande uppdateras regelbundet i takt med att tillgänglighetsbrister åtgärdas eller digitala tjänster utvecklas.