TVT Logo
En person, som ler.

Så här ansöker du om bostad hos oss

Utforska vårt lägenhetsutbud och fundera över ditt bostadsbehov. Ju mindre du till exempel avgränsar läge och hustyp, desto lättare hittar du en lägenhet. Du kan ansöka till flera bostadsobjekt med en och samma ansökan.

Fyll i bostadsansökan

Din bostadsansökan gäller i tre månader. För att förlänga giltighetstiden för din ansökan, komplettera dina personuppgifter eller anmäla förändringar (t.ex. bostadsönskemål, inkomster, familjerelationer), ber vi dig använda det elektroniska formuläret. Lämna inte in en ny ansökan. Varje sökande kan ha endast en giltig ansökan i taget. Om du skickar in flera ansökningar fördröjs behandlingen.

Rekommenderad lägenhetsstorlek

1–2 personer 1 r+k/kv
1–3  personer 2 r+k/kv
2–5  personer 3 r+k
3–7  personer 4 r+k

Så här behandlas din ansökan

 • Din ansökan behandlas inom tre arbetsdagar. Behandlingen av ansökan inkluderar bl.a. kontroll av sökandens kreditupplysningar, befolkningsregisterdata och senaste tidens boendehistoria.
 • Om allt är i sin ordning och en passande lägenhet blir ledig, erbjuder vi den sökande en bostad. Varje ledig lägenhet erbjuds till endast en sökande i taget.
 • Om ingen lämplig bostad finns tillgänglig väntar ansökan på att en bostad blir ledig.

Din bostadsansökan gäller i tre månader. Kom ihåg att förnya din ansökan, om en lämplig bostad inte har hittats inom denna tidsperiod.

Bilagor till bostadsansökan

Lämna in nödvändiga bilagor först när bostadserbjudandet har accepterats men innan hyresavtalet undertecknas.

1. Inkomster

 • Senaste lönebeskedet från den som arbetar, eller ett inkomstregisterutdrag
 • Pensionsbeslut med bruttopensionens belopp för den som lyfter pension
 • För den som är näringsidkare senaste resultat- och balansräkning samt blanketten Företagarens inkomstutredning, ifylld av bokföraren

Som inkomster för sökandens hushåll räknas fasta bruttoinkomster per månad för samtliga personer som ingår i hushållet, till exempel:

 • Löneinkomster inklusive alla tillägg
 • Underhållsstöd som betalas till partner
 • Pensioner
 • Återkommande olycksfalls- och försäkringsersättningar och handikappbidrag
 • Kapitalinkomster såsom ränta, utdelning och hyresintäkter
 • Utlandsinkomster
 • Vuxenstudiepenning och vuxenutbildningsstöd

2. Förhandsifylld skattedeklaration

Alla personer över 18 år som flyttar in i lägenheten är skyldiga att lämna in en förhandsifylld skattedeklaration för senast inlämnade beskattning.

3. Förmögenhet

Om du äger eller har ägt en aktielägenhet, en fastighet eller en andel i en sådan behöver vi en redogörelse för fastighetens gängse värde och till den hänförliga skulder samt en fastighetsskattesedel över fastigheten.

4. Övriga bilagor endast vid behov

Om ditt behov av bostad påverkas av särskilda omständigheter med koppling till din hälsa eller livssituation behöver vi relevanta handlingar. Sådana handlingar kan till exempel vara:

 • Läkarintyg för ansökan om bostad
 • Graviditetsintyg
 • Skilsmässobeslut eller intyg om äktenskapsskillnad, avtal om vårdnad om barn under 15 år och deras boende
 • Skriftlig uppsägning, vräkningsbeslut eller tidsbegränsat hyresavtal
 • Utländska sökande: uppehållstillstånd och status (från Norden eller länder utanför EU) eller registreringsbevis (EU-medborgare)
 • Utlåtande av hälsoinspektör
 • Intyg över studieplats
 • Intyg över att anställning inleds

Hyresgaranti för lägenheter

Hyresgarantin är en lägenhetsspecifik garanti kopplad till hyresavtalet. Den betalas till hyresvärden innan hyresavtalet undertecknas. Kvitto över inbetald hyresgaranti uppvisas i samband med att hyresavtalet undertecknas.

Hyresgarantier från och med 1.1.2018 1 r+k/kv  450 € 2 r + k/kv  550 € 3 r + k/kv  650 € 4 r + k/kv 800 € 5–6 r + k/kv 950 €

Vid hyresförhållandets utgång är det viktigt att lägenheten överlämnas städad och i gott skick samt att alla nycklar återlämnas. Hyresgarantin täcker eventuella kostnader för rengörings- eller reparationsarbeten samt kostnader för byte av lås i fall av försvunna nycklar. När hyresförhållandet har upphört återbetalas hyresgarantin efter besiktning av lägenheten.

Har du frågor?

Du kan ringa vår telefontjänst för bostadsuthyrning eller mejla. Vi svarar gärna på dina frågor.

Uthyrning

Telefonnummer
02 262 4111
E-postadress
asuntohakemukset@tvt.fi