TVT Logo
Soffgrupp i vardagsrummet.

Dataskydd

Verksamheten vid TVT Asunnot Oy:s (nedan "TVT Asunnot") uthyrning av bostäder kräver behandling av personuppgifter. Behandlingen av personuppgifter baseras på en kundrelation, annan relevant anknytning eller kundens samtycke. Personuppgifter används t.ex. för hantering av kundrelationer, kundnöjdhetsenkäter och andra undersökningar, kundkommunikation, underhåll av bostäder och marknadsföring av bostäderna.

TVT Asunnot ägnar särskild uppmärksamhet åt skyddet av kundernas integritet och personuppgifter, och följer god databehandlingspraxis. Personuppgifter samlas huvudsakligen in från kunden själv. Dessutom samlas personuppgifter in från bl.a. Suomen Asiakastieto Oy:s kreditupplysningsregister och Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem.

TVT Asunnot kan också samla in information om användarnas terminalenheter på sina webbplatser med hjälp av cookies ("cookies") och andra liknande tekniker, t.ex. webbanalys (se Läs mer www.tvt.fi/fi/kayttoehdot). Som en allmän regel lämnas inte de insamlade uppgifterna ut utanför TVT Asunnot, med undantag av då bostaden byter ägare och inom ramen för samarbetspartners i dataskyddsplanen.

Enligt personuppgiftslagen har varje person rätt att kontrollera vilka uppgifter om hen har förts in i registret. Begäran om kontroll kan inte göras per telefon utan måste vara skriftlig och egenhändigt undertecknad. Skicka en skriftlig begäran om kontroll till TVT Asunnot Oy, kundtjänst, Hantverkaregatan 3 20100 Åbo. När du begär information måste du ange namn, adress och personnummer, om du vill få uppgifter som rör en viss fråga, alla uppgifter eller uppgifter för en viss period. Innan vi kan lämna ut information, måste den person som begär informationen styrka sin identitet med hjälp av ett officiellt erkänt identitetsbevis (pass, identitetskort, körkort).

Kunden har rätt att begära korrigering, radering eller komplettering av personuppgifter i registret för uppgifter som är felaktiga, föråldrade, ofullständiga eller onödiga för behandlingens ändamål. Korrigeringskrav: TVT Asunnot Oy, Kundtjänst, Hantverkaregatan 3, 20100 Åbo.

Rätt att göra invändningar är en persons rätt att förbjuda den personuppgiftsansvarige att använda hens uppgifter för direktmarknadsföring. Man kan också när som helst återkalla ett tidigare beviljat direktmarknadsföringstillstånd genom att skicka ett e-postmeddelande till tvtasunnot@tvt.fi.

För mer information om behandlingen av personuppgifter, se beskrivningen baserad på kundrelationsregistret och annan relevant anknytning (kundregistret) i registerbeskrivningen nedan.

Registerbeskrivningar