Vuokranmaksu

Vuok­ra­val­von­ta pal­ve­lee kai­kis­sa vuok­ran mak­suun liit­ty­vis­sä asiois­sa. Myös mää­räai­kais­ten vuok­ra­so­pi­mus­ten jat­ka­mi­nen, ta­lon­kir­jaot­teet ja au­to­paik­ka-asiat kuu­lu­vat vuok­ra­val­von­nan vas­tuua­luee­seen.

Vuokravalvonta: 02 262 4222

Säh­kö­pos­ti: vuok­ra­val­von­ta@tvt.fi

Marja-Riitta Tammivaara, kiinteistösihteeri, puh. 02 262 4116
Bettina Kiviniemi, kiinteistösihteeri, puh. 02 262 4113
Heidi Venäläinen, kiinteistösihteeri, puh. 02 262 4635
Heli Karjalainen, kiinteistösihteeri, puh. 02 262 4167
Heli Saarinen, kiinteistösihteeri, puh. 02 262 4891
Niina Lehtonen, kiinteistösihteeri, puh. 02 262 4631