Puhtaan ilman puolesta

Sisäilmakysymykset puhuttavat säännöllisin väliajoin. Eniten julkisuutta saavat sairaaloissa, kouluissa ja päiväkodeissa ilmenneet tapaukset, mutta kodeissakin esiintyy sisäilmaongelmia. Suurin osa todetuista tapauksista on kuitenkin ratkaistavissa yksinkertaisesti ja kotikohtaisesti, ilman massiivisia koko kiinteistön kattavia peruskorjauksia. 

 – On totta, että sisäilmaongelmat, tai ainakin epäilyt niistä ovat lisääntyneet viime vuosina. Ilmoitusten määrän kasvun vuoksi olemme halunneet muodostaa TVT Asunnoille yhteisen toimintatavan, koordinaattori Lauri Ahonen taustoittaa.  

Sisäilmaongelmat ovat herkkä aihe, ja TVT suhtautuu ilmoituksiin vakavasti. Jokainen ilmoitus käsitellään ennalta määritellyn prosessin mukaisesti. Haluamme asukkaiden tietävän, että ilmoitukseen tartutaan välittömästi ja toimeen ryhdytään rivakasti. 

– Ilmoituksen tekijä on luonnollisesti huolissaan perheensä terveydestä ja hyvinvoinnista, joten on tärkeää, että asiaan suhtaudutaan vakavasti, Ahonen kertoo. 

Suurin osa ongelmista ratkeaa pelättyä helpommin 

Mikäli epäilee kodissaan sisäilmaongelmaa, kannattaa olla viipymättä yhteydessä kiinteistöhuoltoon. Huolto tarkastaa vikailmoituksen perusteella ensin asunnosta sisäilmaan olennaisesti vaikuttavat perusasiat kuten asunnon lämmityslaitteet, vesikalusteet, ilmanvaihdon toiminnan ja asunnon siisteyden. Huolto myös tarvittaessa opastaa terveelliseen sisäilmaan vaikuttavista ylläpitotoimista, jotka kuuluvat asukkaalle. 

– Onneksi usein epäkohdat selviävät pienemmällä työllä ja vaivalla kuin asukas alun perin on pelännyt. Koko kiinteistön käsittävät sisäilmaongelmat ovat harvinaisia, ja tyypillisesti löydökset ovat huoneistokohtaisia, Ahonen rauhoittelee. 

Jos huoltoyhtiölle tehty vikailmoitus ei tuota toivottua lopputulosta, tulee olla yhteydessä omaan isännöitsijään, joka näkee huollon tekemät alkutoimenpiteet. Isännöitsijä lähettää asukkaalle yhteydenotosta vahvistuskirjeen, jossa selvitetään jatkotoimenpiteet. Yhtenäiseen toimintatapaan kuuluu mm. tähän tarkoitukseen kehitetty sisäilmakartoituslomake, johon kirjataan tarkasti kodissa suoritettavan jatkotarkastuksen havainnot ja olosuhteet. Jatkotarkastuksen tekee aistinvaraisesti joko ulkopuolinen ammattilainen tai isännöitsijä. 

– Sisäilmaongelmaepäilyissä selvitystyön ja mahdollisten huoltotoimenpiteiden tarkka dokumentointi ja viestintä ovat erittäin tärkeässä roolissa. Silloin asukas tietää aina, mitä seuraavaksi tapahtuu ja kenen vastuulla jatkotoimenpiteet ovat, Ahonen tarkentaa.  

Itsekin voi vaikuttaa sisäilmaan  

Lauri Ahosen mukaan asukas itse pystyy vaikuttamaan kotinsa sisäilman laatuun huomattavasti huolehtimalla oikeasta sisälämpötilasta ja siivoamalla kotona säännöllisesti.  

– Korvausilmaventtiilien aukiolosta tulee huolehtia, kuten myös näiden puhtaudesta. Kodin lämpötilan pitäminen 21–22 asteessa on optimaalinen hyvän sisäilman kannalta. Myös kosteiden tilojen tuuletuksesta ja puhtaanapidosta on asukkaan syytä pitää hyvää huolta, ja tarkkailla esimerkiksi tiivistesaumojen kuntoa. Puutteellisuuksista meille ilmoittaminen on ensiarvoisen tärkeää, Ahonen painottaa.  

Mikäli asukas kuitenkin havaitsee tai epäilee ongelmia kotinsa sisäilmassa, asiaan saa – ja pitääkin puuttua viipymättä. Ensimmäinen askel on ottaa yhteyttä kiinteistöhuoltoon. 

– Ei epäilyn kanssa saa jäädä yksin. Siksikin olemme kehittäneet ja yhdenmukaistaneet toimintatapaamme, ja pyrimme avoimeen ja luotettavaan yhteistyösuhteeseen asukkaiden kanssa. Tärkeintä on, että jokainen voi asua kotonaan turvallisin mielin ja teemme aina tarvittavat toimenpiteet, jotta koti voidaan todeta terveelliseksi ja turvalliseksi asua, Ahonen summaa.