Mäntymäen alue uudistuu

Keskeinen sijainti, vehreä ympäristö ja monipuoliset, lähellä olevat palvelut ja hyvät yhteydet kuvaavat Mäntymäen aluetta täydellisesti. Alueen uudelleenrakentaminen alkaa 2019, ja etenee vaiheittain seuraavan 10–15 vuoden aikana.

Turun vetovoima näkyy asukasmäärässä. Väestömäärä oli kesäkuussa 2018 yli 189 700 henkilöä. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan luku kasvaa yli 196 000 vuoteen 2040 mennessä. Tämä heijastuu selvästi myös vuokra-asuntojen kysyntään. 

Mäntymäen alue on erittäin haluttu hyvän sijaintinsa ja viehättävän puistomaisen ympäristönsä takia. Tällä hetkellä TVT Asunnoilla on Kunnallissairaalantiellä 13 kerrostaloa, joissa on yhteensä 235 asuntoa. Uuden asemakaavan myötä kotien määrä on mahdollista jopa kaksinkertaistaa. Tavoitteena on luoda alueelle monipuolinen asuntotarjonta, joka palvelee niin yksinasuvia, pariskuntia kuin lapsiperheitäkin.

Moderni, viihtyisä, esteetön

Mäntymäen alue vastaa monien asunnonhakijoiden toiveita. Sijainti on keskeinen ja liikeyhteydet hyvät sekä julkisilla liikennevälineillä että kävellen ja pyörällä. Monipuoliset palvelut sekä harrastus- ja ulkoilumahdollisuudet ovat mitä mainioimmat. Uudelleenrakentamisen ansiosta tämä viehättävä alue on nykyistä useampien ihmisten saavutettavissa.

Kunnallissairaalantien reunalle kortteliin 9 rakennetaan kolme asuinrakennusta ja Toivolankadulle yksi tai kaksi asuinrakennusta. Kunnallissairaalantien reunalle kortteliin 17 rakennetaan viisi asuinrakennusta ja korttelin takaosaan puiston reunalle kolme kahdeksankerroksista asuinrakennusta ja yksi 12-kerroksinen asuinrakennus.

Uudet rakennukset on suunniteltu moderneiksi, vähäeleisiksi ja viihtyisiksi. Ne lisäävät asumisen laatua ja mahdollistavat esteettömyyden. Samalla myös asuinympäristön turvallisuus ja pihojen viihtyisyys varmistetaan. Alueelle ominaista yhteisöllisyyttä tuetaan asukkaiden käyttöön tarkoitetuilla monitoimitiloilla ja yhteisillä ulkotiloilla. 

Alueen uudelleenrakentaminen tapahtuu vaiheittain 10–15 vuoden aikavälillä. TVT ilmoittaa nykyisille asukkailleen muuttotarpeesta puoli vuotta aiemmin, joten uuden kodin löytämiselle jää riittävästi aikaa. TVT myös tarjoaa uutta kotia vapaana olevista asunnoista ja avustaa tarvittaessa muutossa, mikäli asukas päättää muuttaa hänelle tarjottuun kotiin.

Vanhoja taloja ei voida pelastaa

Mäntymäkeen muodostui 1940- ja 1950-luvuilla Turun ensimmäinen esikaupunkialue. Alueen rakennustapa ja ympäröivä luonto loivat yhdessä alueelle tunnusomaisen ilmeen. TVT Asuntojen omistamat talot rakennettiin tuolloin vastaukseksi sodan jälkeiseen asuntopulaan. 

Kuntotutkimuksen mukaan vanhojen kerrostalojen tekninen kunto on heikko ja talot painuvat. Osassa taloista on myös sisäilmaongelmia. Tehtyjen laskelmien ja selvitysten perusteella nykyisten rakennusten korjaaminen ei ole teknisesti eikä kustannustaloudellisesti mahdollista, sillä rakennusten vaatima korjausaste on jopa noin 80 %.

Rakennusten painuminen kasvattaa merkittävästi sekä peruskorjauksen riskejä että kustannuksia. Rakennukset eivät pelkkien korjaustoimenpiteiden jälkeenkään vastaisi asumisen nykyvaatimuksia käytettävyyden, sisäilman, energiatehokkuuden ja esteettömyyden suhteen. 

Mäntymäen uudelleenrakentamisessa hyödynnetään alueelle leimallista avointa rakennustapaa ja yhteyttä ympäröivään luontoon. Tuulahduksen vanhoista ajoista tuo myös suojelluksi kohteeksi määrätty vuonna 1939 valmistunut lastenkoti, jota pidetään kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaana.

Seuraa alueen uudistumista: tvt.fi/uusi-mäntymäki