Asuntotarkastaja asukkaan asialla

Mitä tekee työkseen asuntotarkastaja: onko hän virkaintoinen salapoliisi, joka rokottaa vuokravakuudesta pienimmänkin naarmun takia, vai kaikkien asukkaiden ystävä, joka kantaa väsymättä huolta asukkaiden turvallisuudesta? Kahdesta ääripäästä jälkimmäinen on lähempänä totuutta, mutta suurin yllätys lienee kuitenkin asuntotarkastajan työnkuvan monipuolisuus.

Asuntotarkastukset ovat vain pieni osa asuntotarkastajan työtä, kertoo TVT:n asuntotarkastuksen koordinaattori Lauri Ahonen.

– Meidän vinkkelistä asuntotarkastajan tärkein tehtävä on taata asuntojen turvallisuus, tekninen kunto ja saada teetettyä koti kustannustehokkaasti ja nopeasti valmiiksi uutta asukasta varten. Lisäksi asuntotarkastajillamme on erinomainen näkemys kiinteistöjemme huoneistojen yleiskunnosta ja tätä tietoa hyödynnetään isännöinnissä ja rakennuttamisessa kun suunnittelemme laajempia korjauksia, Ahonen toteaa.

Toki myös asuntotarkastukset kuuluvat asuntotarkastajien toimenkuvaan, aivan kuten tittelistä voi päätellä. TVT:llä on kokoonpanossaan viisi omaa asuntotarkastajaa, ja kun asuntoja on 11 000 ja kuukausitasolla pelkästään asunnonvaihtoja 100–150 kappaletta, ei luppoaikaa pääse syntymään. Yhden asunnon tarkastukseen kuluu aikaa tyypillisesti puolesta kahteen tuntiin.

­– Meillä on tietyt pääkohdat, jotka tarkistetaan asumisturvallisuuden ja asunnon teknisen kunnon kannalta. Suoritamme kuntotarkastuksen, tarkistamme avaimet ja huolehdimme, että kaikki on kunnossa tai tilaamme tarvittavat korjaukset, asuntotarkastaja Henri Grönlund kertoo.

– Harva asunto menee kuitenkaan suoraan läpi. Leijonanosa korjauksista on kodin pintaremontointia. Suuremmat remonttitarpeet ovat harvinaisempia, mutta toki niitäkin tehdään vuokrattavuuden takaamiseksi, jos tarve vaatii, kollega Pasi Kettunen täydentää.

Dokumentointia ja digitaalisia työkaluja

Asuntotarkastajan tärkein työkalu tänä päivänä on tablettitietokone, jonka avulla dokumentoidaan asunnon tiedot huoneistokohtaisesti. Jokaisesta yksittäisestä asunnosta on oma tiedostonsa TVT:n Tampuuri-tietokannassa. Dokumentointi on tärkeää niin TVT:n kuin asukkaan oikeusturvankin kannalta.

– Otamme muuttotarkastuksen yhteydessä asunnoista ja korjauskohteista valokuvat ja täydennämme tiedot tietokantaan. Kenenkään ei silti tarvitse pelätä normaalia elämiseen ja asumiseen kuuluvaa kulumista. Mikäli korjattavaa ilmenee, on meillä yhdenmukainen ohjeisto ja asukaslaskutushinnasto, jonka mukaan korjauksista laskutetaan. Kaikki tämä palvelee asukkaan oikeusturvaa, mutta samalla on myös tärkeää, että meillä on ajanmukaiset tiedot asunnoistamme kokonaiskuvan kannalta, Henri Grönlund kertoo.

Suurin työ tapahtuu kulisseissa

Asuntotarkastajien tärkein tehtävä on osaltaan varmistaa TVT:n kotien turvallisuus ja terveellisyys nyt ja tulevaisuudessa. Tarkastajilla on tyypillisesti rakennusalan koulutus, ja TVT kouluttaa ja kurssittaa tarkastajia jatkuvasti, jotta tietotaito – ja sen myötä asuntokanta – pysyy ajan tasalla.

­– Työhön kuuluu erittäin paljon yhteistyötä sopimuskumppaneiden kanssa, remonttien suunnittelua, kilpailutuksia ja valvontaa. Asuntotarkastajien tekninen osaaminen ja sen kehittäminen on tärkeää, jotta näemme, että saamme yhteistyökumppaneiltamme vastinetta rahoille laadukkaasti tehtyjen korjausten myötä ja asuntokanta pysyy kunnossa, Ahonen toteaa.

– Myös yhteistyön asukkaiden kanssa on toimittava. Jos asukas havaitsee esimerkiksi märkätiloissa ongelmia tai puutteita, niistä saa ja pitää ehdottomasti ilmoittaa TVT:lle jo asumisen aikana. Kun puutteellisuuksiin puututaan ajoissa, vältytään isommilta ongelmilta. Tätä työtä tehdään pitkällä tähtäimellä, Grönlund ja Kettunen summaavat.