Asukastoiminta auttaa viihtymään

Asukastoiminta edistää asukkaiden viihtymistä ja yhteistyötä TVT Asunnot Oy:ssä.

Yhteishallinto tarkoittaa, että voit vaikuttaa oman talosi, alueesi ja koko yhtiön asioihin. Toimivasta yhteishallinnosta hyötyvät kaikki asukkaat. Olet tervetullut mukaan toimintaan!

Yhteishallintolaki

Yhteishallinto TVT Asunnot Oy:ssä perustuu yhteishallintolakiin. Yhteishallintoa toteutetaan kaikissa TVT:n kokonaan omistamissa taloissa. Tätä tarkoitusta varten on yhtiössä omat yhteishallintosäännöt.

Lataa yhteishallinnon toimintaohjeet

Tärkeä osa yhteishallintoa ovat asukaskokoukset ja asukastoimikunnat sekä asukasneuvosto, jotka toimivat asukkaiden yhteisinä foorumeina. Asukkaiden ja TVT Asuntojen edustajat kohtaavat yhteistyötoimikunnassa ja hallituksessa.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on julkaissut oppaan asukastoiminnan toteuttamiseksi parhaalla mahdollisella tavalla.

Tutustu ARAn ohjeisiin

Asukaskokous

Yhteishallinnon perusta on asukaskokous. Muodostui oma talo sitten yhdestä tai useammasta rakennuksesta, asukkaat kutsutaan vähintään kerran vuodessa koolle.

Koolle kutsumisesta huolehtii asukastoimikunta. Ellei sellaista ole, koollekutsuja on isännöitsijä.
Ensimmäisen asukaskokouksen kutsuu aina koolle isännöitsijä. Kokouskutsu on jaettava ilmoitustaululle ja jokaiseen huoneistoon vähintään viikkoa ennen asukaskokousta.

Asukaskokouksessa äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat kaikki 18 vuotta täyttäneet asukkaat.

Asukaskokous valitsee asukastoimikunnan tai luottamushenkilön sekä asettaa ehdokkaita muihin yhteishallinnon tehtäviin.

Asukastoimikunta

Asukastoimikunta on linkki asukkaiden ja yhtiön välissä. Hyvin ja aktiivisesti toimiva asukastoimikunta lisää asumisviihtyisyyttä ja luo taloon hyvän yhteishengen. Koska talon puutteet ja parannuskohteet ovat parhaiten talon asukkaiden tiedossa, voi asukastoimikunta esittää korjauksia ja muutoksia isännöitsijälle. Asukastoimikunta tekee ehdotuksia myös talousarvioon ja antaa siitä lausunnon.

Asukastoimikunnilla on käytössään määräraha, jolla voidaan järjestää kaikille asukkaille tarkoitettua toimintaa, esim. purtavaa pihatalkoisiin tai yhteisen joulujuhlan.

Aluetoimikunta

Aluetoimikunta yhdistää samalla alueella sijaitsevat TVT Asunnot Oy:n talokohteet. Se koostuu asukastoimikuntien puheenjohtajista, varapuheenjohtajista ja luottamushenkilöistä.

Aluetoimikunta on luonteeltaan keskusteleva.

Asukasneuvosto

Asukasneuvosto kokoontuu vähintään kerran vuodessa ja siinä on edustus kaikista vuokranmääritysyksiköistä.  Asukasneuvosto valitsee asukkaiden edustajat yhteistyötoimikuntaan ja yhtiön hallitukseen.

Yhteistyötoimikunta

Yhteistyötoimikunnassa asukkaiden ja yhtiön edustajat käsittelevät yhtiön koko asuntokantaa koskevia asioita, jotka kuuluvat yhteishallinnon piiriin.

Yhtiön hallitus

TVT Asunnot Oy:n hallituksessa on kaksi asukkaiden valitsemaa jäsentä ja kaksi varajäsentä.