Vuokrat määritetään talousarviossa

Esittelimme vuoden 2021 talousarvioehdotusta asukkaiden edustajille 1.10. Nyt asukastoimikunnat voivat antaa talousarviosta lausunnon. Mahdolliset vuokrantarkistukset tulevat voimaan 1.3.2021.


TVT ei korota vuokria

TVT Asunnot Oy ei ole korottamassa vuokria vuonna 2020. Kyseessä on jo neljäs peräkkäinen vuosi, kun vuokrankorotus vältetään.


TVT ei korota vuokria

TVT Asunnot Oy ei ole korottamassa vuokria vuonna 2019. Kyseessä on kolmas peräkkäinen vuosi, kun TVT välttää vuokrankorotukset.


TVT ei korota vuokria

Talousarvioehdotusta esiteltiin asukkaiden edustajille 4.10.


TVT ei korota vuokria

TVT Asunnot Oy ei korota vuokria vuonna 2017. Nollatarkistus vastaa asukkaiden yhtiölle esittämään huoleen siitä, että asumiskustannusten osuus kotitalouksien tuloista on kasvanut. Linjaus vaatii TVT:ltä tarkkaa taloudenpitoa, mutta asukkaiden toiminta auttaa kulujen hallinnassa.