Kaavamuutos Kärsämäkeen

Kaupunki valmistelee asemakaavamuutosta, jossa tutkitaan Savonkedonkatu 7 maankäytön uudistamista. Kaavatyö ei vaikuta tällä hetkellä tai lähitulevaisuudessa mitenkään asumiseen vaan asuminen kohteessa jatkuu normaalisti.


Uusia koteja Pernoon

Pernoon valmistellaan asemakaavamuutosta, joka mahdollistaa Saarenmaankadulla sijaitsevan kerrostaloalueen laajentamisen.


Puutarhakatu 41 asemakaavamuutos jää voimaan

Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt valituslupaa liittyen Puutarhakatu 41 asemakaavan hyväksymispäätökseen. Näin Turun hallinto-oikeuden päätös hylätä Puutarhakatu 41 asemaakaavamuutoksesta tehty valitus jää voimaan.


Ajankohtaista asemakaavoista

Turun kaupunginvaltuusto hyväksyi touko-kesäkuussa kolme asemakaavaa, jotka koskevat TVT Asuntoja. Kaavoihin sisältyy yhteensä noin 65 000 k-m2:n rakennusoikeus, mikä mahdollistaa noin 1 000 asunnon rakentamisen. Uusien asuintalojen suunnittelu aloitetaan, kun kaavat ovat saaneet lainvoiman.


Uusia koteja keskustaan

Koulukadun ja Puistokadun väliselle alueelle on laadittu asemakaavamuutosehdotus, joka on julkisesti nähtävillä 27.12. asti.


Mäntymäen kaavamuutos etenee

Mäntymäen alueelle on laadittu asemakaavamuutosehdotus, joka on julkisesti nähtävillä 29.11. asti.