Mäntymäen kaavamuutos etenee

Mäntymäen alueelle on laadittu asemakaavamuutosehdotus, joka on julkisesti nähtävillä 29.11. asti.