Energiatehokkuutta sosiaalisesti oikeudenmukaisesti

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät - KOVA ry:n jäsenet pitävät tärkeänä olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantamista.


KOVA ry: Sijoittajien esitys tulisi kalliiksi

Asuntosijoittajia edustava Suomen Vuokranantajat ry on esittänyt, että valtion tuella rakennetuissa vuokra-asunnoissa asukkaan maksaman vuokran tulisi muuttua asukkaan tulojen mukaan. Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry pitää Suomen Vuokranantajien (SVA) esitystä yhteiskunnalle ja asukkaille kalliina, segregaatiota lisäävänä ja hallinnollisesti erittäin raskaana ratkaisuna. Asumistukia…