Onnistumisia Jätekuurilla - koronasta huolimatta

Koronapandemia on vaikuttanut Jätekuuri-kampanjaan, mutta kiinnostus kierrätykseen on pysynyt suurena myös poikkeusolosuhteissa. Voimme saavuttaa vuoden aikana vielä hienoja tuloksia.

Helmikuussa käynnistyneen Jätekuuri-kampanjan tarkoituksena on vähentää polttokelpoisen jätteen määrää ja nostaa jätteiden kierrätysastetta. Tavoitteiden saavuttaminen vähentäisi jätehuoltohuoltokustannuksia, mikä tukisi kohtuuhintaista asumista.

Jätekuuri-kampanjaan oli suunniteltu paljon yhdessä tekemistä kuten neuvontatilaisuuksia ja kierrätyslavakiertue. Maaliskuussa alkaneet poikkeusolosuhteet peruivat kevään ja kesän tapahtumat. Seuraamme viranomaisten ohjeita, mutta uskomme, että suunnitellun kaltaisia kokoontumisia voidaan järjestää jälleen syksyllä.

* * * *

Koulujen sulkeminen, etätyö, sosiaalisten kontaktien välttäminen ja hygieniasuositukset muuttivat arkea ennennäkemättömällä tavalla. Kun kotona vietettiin paljon tavanomaista enemmän aikaa, myös jätteitä syntyi enemmän. Olosuhteet olivat niin poikkeukselliset, että emme voi olla pettyneitä, vaikka jätemäärä ei toistaiseksi ole vähentynyt Jätekuurin tavoitteiden mukaisesti.

Koronapandemian aikana otettu digiloikka ulottui myös Jätekuuriin. Jätekuuri-kampanjan verkkosivuilla on ollut runsaasti kävijöitä. Erityisen suosittu on ollut lajittelupeli. Pelaajien kärjessä on tällä hetkellä (16.7.) nimimerkki Naama. Haasta Naama pelaamalla lajittelupeliä osoitteessa https://lajittelupeli.tvt.fi! Pelaamalla voit osallistua hienojen ekoreppujen arvontaan.   

* * * *

Koronapandemia aiheutti asukkaillemme monenlaisia huolia, mutta saimme teiltä myös poikkeusoloissa ideoita jätehuollon kehittämiseen. Kiitos kaikille palautetta antaneille!

Pandemia muutti arkea myös TVT Asuntojen toimistolla. Se aiheutti ylimääräistä työtä, mutta antoi samalla henkilökunnallemme mahdollisuuden perehtyä toimiin, joilla jätehuolto saadaan toimimaan entistä paremmin. Uskomme, että näemme vielä tänä vuonna arjen normalisoitumisen, lisääntyneen lajittelutietoisuuden ja kehittämistoimien myönteiset vaikutukset jätehuoltoon.

Tutustu Jätekuurin kampanjasivuun.