Korjaus uutisointiin Konradinkuja 1:n vuokrasopimuksista

Vuokrasopimukset on irtisanottu talon uudistamisen vuoksi. Asukkaita ei ole häädetty.

Turun Sanomat uutisoi 9.1.2020, että TVT Asunnot on häätänyt Konradinkuja 1:n asukkaat. Uutisessa käytetty termi on virheellinen. Häätö on tuomioistuimen päätöksellä tehtävä toimenpide, jonka panee täytäntöön ulosottoviranomainen.

TVT Asunnot on irtisanonut Konradinkuja 1:n vuokrasopimukset huoneenvuokralain mukaisesti. Sopimukset on irtisanottu, koska taloon suunnitellaan peruskorjausta, perusparannusta tai purkavaa uudisrakentamista. Etenemistapaa ei ole vielä päätetty.

TVT Asunnot huolehtii Konradinkujan asukkaista. Etsimme 10 kuukauden irtisanomisajan kuluessa poismuuttaville asukkaille uudet kodit vapautuvasta asuntokannastamme. Maksamme myös muuttokustannukset toiseen TVT Asuntojen kotiin. TVT Asuntojen asuntopalvelu ja asumisneuvojat ohjaavat muuttoon liittyvien käytännön asioiden järjestämisessä, esimerkiksi vakuusmaksuasioissa Kelan kanssa.

Voit lukea marraskuussa 2019 julkaistun tiedotteen Konradinkujan uudistumisesta täältä.

Päivitys 9.1.2020 klo 11.55:
Turun Sanomat on oikaissut uutisessa käytetyn termin.