Päivityksiä yhteishallintosääntöihin

TVT Asuntojen yhteishallintosääntöihin on tehty muutamia tarkennuksia. Päivitetyt säännöt tulevat voimaan 1.1.2020.

Yhteishallintosääntöihin tehdyt muutokset perustuvat asukkaiden edustajien esittämiin ja käytännössä havaittuihin muutostarpeisiin. Muutokset liittyvät yksityiskohtiin eikä niillä ole vaikutusta yhteishallinnon yleisiin periaatteisiin tai tavoitteisiin.

Merkittävin sääntömuutos liittyy asukkaiden keskinäiseen omaehtoiseen toimintaan asuinalueilla. Jatkossa aluetoiminta on jaettu 11 alueelle aikaisemman kahdeksan sijasta. Aikaisempaa pienemmät toiminta-alueet helpottavat aluetoiminnan järjestämistä ja siihen osallistumista.

Talokohteissa vuosittain järjestettävät asukaskokoukset voivat valita asukastoimikunnan joko yksi- tai kaksivuotiselle toimikaudelle. Valintojen erirytmisyyden aiheuttamia epäselvyyksiä on pyritty ratkaisemaan muokkaamalla sääntöihin sisältyviä asukaskokouksen mallikutsuja.

Voit ladata päivitetyt yhteishallintosäännöt verkkosivujemme Asukastoiminta-osiosta.

Yhteishallinnon tarkoituksena on lisätä asukkaiden kiinnostusta omaan asumiseensa ja parantaa asumisviihtyisyyttä ja turvallisuutta. Yhteishallinto TVT Asunnoilla perustuu yhteishallintolakiin ja yhtiön omiin yhteishallintosääntöihin.