Energiatehokkuutta sosiaalisesti oikeudenmukaisesti

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät - KOVA ry:n jäsenet pitävät tärkeänä olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantamista.

KOVA ry otti asiaan kantaa syyskokouksessaan 13.11.

Rakennuskanta uusiutuu Suomessa noin yhden prosentin verran vuodessa. Jotta Suomi voi saavuttaa kansalliset ja kansainväliset päästövähennyssitoumuksensa, olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuutta on parannettava ja hiilineutraalisuutta edistettävä.

Monet kunnat ovat asettaneet omia kuntakohtaisia päästövähennystavoitteita. Vuokrataloyhtiöillä on huomattavina kiinteistönomistajina oleellinen rooli kuntien päästövähennystavoitteiden toteuttajina.

Energiatehokkuusinvestoinnit toisaalta lisäävät vuokrataloyhtiöiden investointitarpeita, mutta toisaalta tuovat pidemmällä aikavälillä pienennystä ylläpitokuluihin.

Yksi osa päästövähennystavoitteita on huolehtia olemassa olevan rakennuskannan vastuullisesta ylläpidosta ja elinkaaren pidentämisestä. Rakennuksen elinkaaren jatkaminen esimerkiksi uusiokäytöllä on ilmastoteko parhaimmillaan, mutta aina uusiokäyttökään ei ole järkevää.

Energiatehokkuus toteutettava sosiaalisesti oikeudenmukaisesti

KOVAn jäsenet muistuttavat, että rakennuskannan energiatehokkuutta parantavat toimet on toteutettava sosiaalisesti oikeudenmukaisesti. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus energiaremonteissa tarkoittaa sitä, että kenenkään asumisen hinta ei saa nousta pitkällä aikavälillä kohtuuttomasti energiaremonttien vuoksi.

Ihmisille ei saa energiakorjausten vuoksi myöskään tulla nykyisestä asunnostaan poismuuttopaineita, jos asunto vastaa ihmisen tarpeita. KOVAn jäsenet toivovat myös, ettei energiaköyhyys ilmiönä rantaudu Suomeen.

Näistä syistä on tärkeää, että valtio tukee riittävästi ja eri keinoin kiinteistönomistajia toteuttamaan sellaisia korjauksia, joilla kiinteistökannan energiatehokkuutta voidaan parantaa ja hiilineutraalisuutta edistää.

 

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät - KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokranantajien johtava valtakunnallinen edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestö. KOVAlla on 50 jäsenyhteisöä mukaan lukien TVT Asunnot Oy.