Asunnottomuuteen on puututtava

Turun Sanomat uutisoi 18.10. vetoomuksen, jonka Asunnottomien yön järjestäjät osoittivat Turun kaupungille asunnottomuuden vähentämiseksi. Vetoomuksessa erityishuomiota sai TVT Asunnot Oy.

Pidämme TVT Asunnoilla vetoomusta aiheellisena ja ajankohtaisena. Asunnottomuus on niin merkittävä ilmiö Turussa, että siihen on puututtava.

TVT Asunnot tekee hartiavoimin töitä sen eteen, että kiireellisessä asunnontarpeessa olevat kotitaloudet saisivat kodin. Valitettavasti asunnontarvitsijoita on tällä hetkellä liian paljon TVT Asuntojen tarjontakykyyn nähden. Aktiivisia hakemuksia on tällä hetkellä noin 2 500 ja vapaita asuntoja noin 50. Viime vuonna TVT Asunnoille tehtiin yhteensä 12 000 asuntohakemusta, joista alle 2 000 johti sopimukseen.

Asunnottomuuden vähentämisessä on olennaista, että valtion tukema asuntokanta on siinä käytössä, mihin se on tarkoitettu. Pidämme tärkeänä, että asuntoa tarvitsevat löytävät valtion tukemia asuntoja tarjoavat. Toimijoita on TVT Asuntojen lisäksi useita muitakin.

TVT Asuntojen missio on ylläpitää ja edistää hyvinvointia asumisen keinoin sekä osaltaan edistää Turun alueen menestymistä. Sen toteuttamisessa tärkeintä on tarjota riittävä määrä kohtuuhintaisia asuntoja ja tehdä suotuisaa asuinaluekehitystä.

TVT Asunnot tekee yhteistyötä monien eri toimijoiden kanssa asumisen osalta. Tämä tuottaa hyvää tulosta - rehellisesti sanottuna ei riittävässä määrin.

Asukasvalinta valtion tukemiin asuntoihin perustuu asukasvalinnasta annettuihin lakeihin ja asetuksiin. Vaikka valintaperiaatteet ovat julkisia, hakemukset sisältävät hakijoiden salassa pidettäviä tietoja. TVT Asunnoilla pyritään mahdollisimman avoimeen asukasvalintaan.

Teppo Forss
toimitusjohtaja
TVT Asunnot Oy

Mielipide on julkaistu Turun Sanomissa 22.10.2019.