TVT ei korota vuokria

TVT Asunnot Oy ei ole korottamassa vuokria vuonna 2020. Kyseessä on jo neljäs peräkkäinen vuosi, kun vuokrankorotus vältetään.

Vuokrantarkistuksen välttäminen näin monena peräkkäisenä vuonna on monen onnistumisen summa. Yhtiön toimintaa on kehitetty pitkäjänteisesti hyvässä yhteistyössä asukkaiden kanssa. Asuntojen käyttöaste on pysynyt korkeana, noin 99 prosentissa. Korkotaso on taas ollut jo pitkään matala.

Säästöä vedessä ja lämmössä

Vuokrankorotuspaineita ovat hillinneet myös asukkaiden kanssa saavutetut säästöt veden ja lämmön kulutuksessa.

- Lämpökuuri-kampanja kiinnitti viime lämmityskaudelle huomiota terveelliseen ja taloudelliseen huonelämpötilaan. Kampanjasta saatu palaute oli myönteistä, asumisviihtyisyys parani ja saavutimme puolessa vuodessa 9,2 %:n säästön lämpöenergiassa, TVT Asunnot Oy:n toimitusjohtaja Teppo Forss kiittää.

Aikaisemmin toteutetun Vesikuuri-kampanjan aikana vedenkulutus väheni 4,1 %. Kampanjan viesti omaksuttiin hyvin ja vedenkulutus on pysynyt aikaisempaa matalammalla tasolla myös kampanjan jälkeen.

Huomio jätehuoltoon

Seuraavaksi huomio on tarkoitus kääntää jätehuoltoon. Jätehuollon kehittämiselle on hyvät lähtökohdat, kun talokohteiden jätepisteet on kartoitettu ja jätteiden keräys ja kuljetus kilpailutettu.

- Saamamme palautteen mukaan asukkaat ovat kiinnostuneita jätehuollon kehittämisestä ja kiertotaloudessa. Jätemäärän vähentäminen ja kierrätysasteen nostaminen ovat myös yhtiön edun mukaisia tavoitteita, Teppo Forss sanoo.

TVT Asuntojen ja asukkaiden työ veden- ja lämmönkulutuksen vähentämiseksi sekä jätehuollon kehittäminen toteuttavat osaltaan myös kaupungin ilmasto- ja ympäristötavoitteita.

Nollatarkistukset päättymässä

Kun huomioidaan kustannustason yleinen nousu, vuokrantarkistuksia tuskin pystytään kehittämistoimista huolimatta välttämään enää tulevina vuosina. Tämän hetken tietojen perusteella vuokrankorotuksen arvioidaan olevan 1–2 prosenttia vuonna 2021.

 

TVT Asuntojen talousarviota esiteltiin asukkaiden edustajille torstaina 3.10. Asukastoimikunnilla on nyt mahdollisuus antaa siitä lausunto. Talousarvio hyväksytään lopullisesti marraskuussa.