TVT on vuoden ISA-yritys

TVT Asunnot on nimetty vuoden 2019 ISA-yritykseksi. Valinnan perusteena oli se, että TVT sai korkeimman pistemäärän ISAn laatukriteerien mukaan tehdyssä auditoinnissa.

Kaikki ISA-auktorisoidut yritykset tarkastetaan joka kolmas vuosi yhteisen laatukriteeristön mukaan. Auditoinnin tekee DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab. Auditoinnissa käytettävät kriteerit koskevat yrityksen kehittämistä, prosesseja ja viestintää sekä yrityksen vastuullisuutta.

Keväällä 2018 uudistuneet auditointikriteerit painottavat erityisesti tavoitteellisia prosesseja. TVT Asunnoilla prosesseja kehitetään jatkuvasti asiakastyytyväisyystutkimusten ja bränditutkimusten pohjalta sekä ISA-auditoinnin tulosten avulla.

- Tutkimustuloksien kautta saamme tiedon, mitä asiakkaat pitävät tärkeänä. Näihin kriittisiin tekijöihin satsataan enemmän, kertoo kiinteistöpäällikkö Lasse Lähdemäki.

 Vuoden_ISA

Auditoinnissa yhtenä TVT Asuntojen vahvuuksista pidettiin vastuun ottamista ympäristöstä. Asukkaiden sitouttaminen Vesikuuri- ja Lämpökuuri-kampanjoihin ja hankkeista saatujen kokemusten jakaminen sidosryhmille saivat myös kiitosta. Vastuullisuuden ja kehittämisen lisäksi TVT sai auditoinnissa hyvää palautetta muun muassa viestinnästä.

- TVT Asunnot on panostanut viestintään, kuten asukasviestintään, ja erityisesti asumisen ympäristö- ja energiatehokkuusnäkökulmat ovat olleet vahvasti esillä. Yritys on myös suunnitellut ja toteuttanut innovatiivisia energiatehokkuus- ja ympäristökehityshankkeita. Myös uusissa ISA-arviointikriteereissä huomioitu riskien tunnistaminen ja niiden hallinta on toteutettu järjestelmällisesti, kiteyttää yrityksen auditoinut Hannu Salminen.

ISA-auktorisointijärjestelmää ylläpitää Isännöinnin Auktorisointi ISA ry. ISA edistää ammattimaista ja kehittyvää isännöintiä sekä pitkäjänteistä kiinteistöjen ylläpitoa. Tällä hetkellä ISA-auktorisoituja yrityksiä on 87. Lisätietoja ISAsta voit lukea osoitteesta www.isayhdistys.fi.

TVT:n edustajat vastaanottivat Vuoden ISA-yritys -palkinnon Isännöinnin Tähtigaalassa Helsingissä 18.9.