Kaavamuutos Kärsämäkeen

Kaupunki valmistelee asemakaavamuutosta, jossa tutkitaan Savonkedonkatu 7 maankäytön uudistamista. Kaavatyö ei vaikuta tällä hetkellä tai lähitulevaisuudessa mitenkään asumiseen vaan asuminen kohteessa jatkuu normaalisti.

Kärsämäen urheilupuisto -nimisen asemakaavamuutoksen tavoitteena on kehittää Kärsämäen urheilupuistoa ja tarkastella Pallivahan seurakuntakeskuksen suojeluarvoja ja käyttötarkoituksen muutosta. TVT Asuntojen osalta kaava koskee Savonkedonkatu 7:ssä sijaitsevaa asuntokohdetta, jossa on kuusi 1970-luvulla valmistunutta luhtitaloa.

Alueen asemakaavatarkastelu on tullut TVT Asunnoille ajankohtaiseksi Savonkedonkatu 7:n lähestyessä peruskorjausikää.  Käytännössä etenemisvaihtoehtoja ovat peruskorjaus, lisärakentaminen ja uudisrakentaminen. Kaikissa vaihtoehdoissa TVT Asuntojen tavoitteena on pitää vuokrataso kohtuullisena.

Olemme esitelleet asemakaavatyötä Savonkedonkatu 7:n asukkaille ensimmäisen kerran vuonna 2015. Kaavan valmistelu on hitaasti etenevää työtä, mutta tiedotamme kohteen asukkaita sitä mukaan, kun valmistelu etenee.

Kaupunkiympäristötoimiala esittelee kaavan valmistelutilannetta yleisötilaisuudessa 21.8. klo 17.00 Runosmäen vanhuskeskuksessa. Valmisteluun liittyvään aineistoon voi tutustua myös osoitteessa wwww.turku.fi/kaavahaku.