Suositteluhalukkuus huipputasolla

Asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan asukkaiden halukkuus suositella TVT Asuntoja vuokranantajana on lisääntynyt edellisestä 2016 tehdystä tutkimuksesta.

Suositteluhalukkuuteen vaikutti tutkimuksen perusteella moni asia. Muun muassa tyytyväisyys kotitalon rauhallisuuteen on lisääntynyt merkittävästi. Uskomme, että tulokseen heijastuu TVT Asuntojen pitkäjänteinen työ asuinyhteisöjen muodostamisessa ja hyvän naapuruuden rakentamisessa. Panostus asumisneuvontaan on lisännyt mahdollisuuksia puuttua asumisen ongelmiin varhaisessa vaiheessa.

Palvelu pelaa

Tyytyväisyys isännöintipalveluihin on tutkimuksen mukaan parantunut selvästi. Isännöitsijöiden koetaan olevan entistä paremmin tavoitettavissa ja asioiden koetaan hoituvan. Arviomme mukaan edellisen tutkimuksen jälkeen toimintatapoihimme tehdyt muutokset vaikuttavat myönteisesti tulokseen.

TVT Asunnot on viime vuosina ottanut käyttöön sähköisiä palveluja. Sähköisten palveluiden käyttö on yleistynyt melko hitaasti, mutta uusimman tutkimuksen mukaan sähköisiä palveluita käyttäneet ovat niihin tyytyväisiä. Myös kiinnostus käyttää sähköisiä palveluja on lisääntynyt.

Kodin kunnossa on parannettavaa

Vastaajien tyytyväisyys oman kodin nykyiseen kuntoon jäi tavoitetasosta. Tulos ei siinä mielessä ole yllättävä, että TVT Asunnoilla onkin pyrkimys rakentaa uusia asuntoja, jotka vastaavat paremmin asukkaiden ja asunnonhakijoiden toiveita ja tarpeita. 

Asiakastyytyväisyystutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy. Tutkimukseen haastateltiin marraskuussa 2018 puhelimitse noin 500 TVT Asuntojen asukasta.