70 vuotta ARA-asumista

TVT Asunnot rakentaa ja korjaa koteja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen tuella. Miten hyvin tunnet tämän TVT:lle tärkeän viraston historian?

Kun ensimmäisen aravalainan myöntämisestä on tänä vuonna kulunut 70 vuotta, on hyvä hetki kerrata ARAn tausta lyhyesti.

Toisen maailmansodan jälkeen maamme asutuskeskuksissa oli suuri asuntopula. Sota oli tuhonnut paljon rakennuksia ja estänyt uusien rakentamisen. Luovutetuilta alueilta tuli lähes puoli miljoonaa ihmistä, jotka piti asuttaa nopeasti.

ARAn historia alkoi, kun asuntopulan helpottamiseksi asuntotuotantotukea koskevaa lainsäädäntöä haluttiin uudistaa ja suunnata tukea asutuskeskuksiin. Alun perin tilapäiseksi tarkoitettu Arava-virasto aloitti toimintansa 1.4.1949. Ensimmäinen aravakerrostalo valmistui Helsinkiin vielä saman vuoden syksyllä.

 Paavinkatu

Asuntotuotannon tukimuodot ovat vuosien saatossa muuttuneet moneen kertaan. Vuosikymmenestä toiseen ARAn ja sitä edeltäneiden virastojen päätehtävänä on kuitenkin ollut asutuskeskusten asuntorakentamisen ja myöhemmin myös peruskorjaamisen tukeminen.

Suomeen on rakennettu vuodesta 1949 lähtien hieman yli kolme miljoonaa asuntoa. ARAn merkityksen osoittaa, että näistä asunnoista yli miljoona, noin kolmannes, on rakennettu valtion tuella.

ARAn periaatteena on, että jokaisella on oikeus hyvään asumiseen. Tätä periaatetta toteuttaa myös TVT Asunnot - ARAn tuella.

Voit lukea lisää ARAn historiasta ja toiminnasta osoitteesta www.ara.fi.