Yhtiökokous 15.5.

2018 oli TVT Asunnoille yhtiötaloudellisesti hyvä vuosi. Asuntojen käyttöaste oli korkea ja asukkaiden kanssa saavutettiin merkittävä veden- ja energiansäästö.

TVT Asunnot vältti vuokrantarkistukset toisena vuonna peräkkäin eli vuokrat pysyivät vuoden 2016 tasolla. Asukkaat olivat tyytyväisiä vuokrien kehitykseen. Kohtuuhintainen ja vakaasti kehittyvä vuokrataso edisti asuntojen käyttöasteen pysymistä hyvällä tasolla, keskimäärin 99 prosentissa.

- Yhtiötalouden kannalta korkea käyttöaste on hyvä asia mutta seudun asuntomarkkinoiden kannalta huono. Saamme asuntoa tarvitsevilta negatiivista palautetta, kun kotia ei löydy, TVT Asuntojen toimitusjohtaja Teppo Forss tiivistää.

Asuntomäärän kasvutavoitetta ei saavutettu

TVT Asuntojen ja sen tytäryhtiöiden omistuksessa oli tilikauden päättyessä 10.784 asuntoa. Turun kaupungin yhtiölle asettamaa tavoitetta nettoasuntomäärän kasvusta 200 asunnolla ei saavutettu. Uudistuotantoa vaikeutti rakennuskelpoisten tonttien puute.

- Suuren kysynnän ja uudistuotannon vähäisyyden vuoksi emme pystyneet suunnitelmien mukaan luopumaan asunnoista, jotka sopivat huonosti kohtuuhintaiseen vuokra-asuntokäyttöön tai joissa on korkeita ylläpito- ja korjauskustannuksia, Teppo Forss kertoo.

Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen kysynnän ennakoidaan pysyvän korkealla tasolla. Ponnistelut rakennuspaikkojen saamiseksi ja asuntokannan kasvattamiseksi jatkuvat.

Onnistumisia veden- ja energiansäästössä

TVT Asunnot tukee kaupungin tavoitetta olla hiilineutraali 2029 tekemällä pitkäjänteistä kiinteistöjen koko elinkaaren huomioivaa energia- ja ilmastotyötä. Asukkaiden rooli hiilipäästöjen vähentämisessä on merkittävä.

TVT Asuntojen asukkaat saavuttivat 4,1 prosentin vähennyksen vedenkulutukseen 2017 ja kulutus pysyi saavutetulla tasolla myös 2018. Lämpimän veden käytön vähentyminen vaikutti myös lämpöenergian kulutukseen. Lämpöenergian sääkorjattu ominaiskulutus (kWh/m3) on TVT Asunnoilla vähentynyt 8,7 prosenttia vertailuvuoden 2015 tasosta.

- Säästöt veden- ja lämmönkulutuksesta auttavat osaltaan myös vuokrantarkistusten välttämisessä, Teppo Forss muistuttaa.

 

Tilinpäätös käsiteltiin TVT Asunnot Oy:n yhtiökokouksessa, joka pidettiin 15.5.