KOVA ry: Sijoittajien esitys tulisi kalliiksi

Asuntosijoittajia edustava Suomen Vuokranantajat ry on esittänyt, että valtion tuella rakennetuissa vuokra-asunnoissa asukkaan maksaman vuokran tulisi muuttua asukkaan tulojen mukaan.

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry pitää Suomen Vuokranantajien (SVA) esitystä yhteiskunnalle ja asukkaille kalliina, segregaatiota lisäävänä ja hallinnollisesti erittäin raskaana ratkaisuna.

Asumistukia maksetaan yli 2 miljardia euroa vuodessa. Tämä on lähes 4 prosenttia valtion talousarviomenoista. Osuus on kansainvälisestikin poikkeuksellisen suuri. SVA:n esitys nostaisi veronmaksajien maksamia asumistukimenoja entisestään. Tämä on vastuutonta yhteiskunnan varojen käyttöä.

ARA-vuokra-asunnoissa asuvien ihmisten tulotasoa on selvitetty viime vuosien aikana useaan otteeseen. Kaikki nämä selvitykset osoittavat, että valtion tuella rakennettu vuokra-asuntokanta kohdentuu niin kuin on tarkoitettu.aluekuva
Valtion tuella rakennetuissa vuokra-asunnoissa vuokrataso määräytyy omakustannusperiaatteen mukaisesti. Asukkaiden tulotaso ei vaikuta asukkaiden maksamaan vuokraan kuten se ei vaikuta vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissakaan.

KOVAn toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen:

- SVA:n esitys tulisi käytännössä yhteiskunnalle erittäin kalliiksi, sillä se nostaisi asumistukimenoja entisestään ja vähentäisi ihmisten mahdollisuuksia kulutukseen. Lisäksi esitys lisäisi segregaatiota, sillä esitys toteutuessaan vähentäisi asukkaiden sosiaalista sekoittumista.

 

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät - KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokrataloyhteisöjen valtakunnallinen edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestö. TVT Asunnot Oy on KOVAn jäsen.