Jätekuljetuskilpailutus onnistui

TVT Asuntojen jätehuollon toimivuus paranee. Odotamme myös huomattavaa säästöä jätteenkuljetusmaksuihin.

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) on tehnyt TVT Asunnoille jätehuoltokartoituksen, jossa tarkastettiin lähes 200 jätepistettä. Kartoituksen perusteella LSJH ehdotti muutoksia kiinteistöjen jäteastioihin ja astiatyyppeihin. Kartoitusta hyödynnettiin myös jätekuljetusten kilpailutuksessa.

Tammi-helmikuussa järjestetty jätekuljetuskilpailutus onnistui toiminnallisesti ja taloudellisesti. TVT Asuntojen jätteenkuljetusmaksujen odotetaan 1.4. alkaneella sopimuskaudella laskevan huomattavasti. Onnistunut kilpailutus hillitsee TVT Asuntojen jätehuoltokustannusten nousua ja samalla vuokrankorotuspaineita.

Jätehuoltokustannukset muodostuvat jätteenkeräys- ja kuljetusmaksuista, jätteenkäsittelymaksuista ja jätehuollon perusmaksuista. On hyvä muistaa, että TVT ei voi vaikuttaa jätteenkäsittelymaksuihin tai jätehuollon perusmaksuihin vaan ne perustuvat Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan päätöksiin.

jäteastiat 

TVT:n ja LSJH:n yhteistyö jätehuollon kehittämiseksi jatkuu. LSJH seuraa jäteastioiden täyttöastetta, jotta jäteastioiden tyhjennysvälit saadaan optimoitua oikeanlaisiksi. Rahaa ja ympäristöä voidaan säästää vielä lisää, kun puolityhjiä astioita ei tyhjennetä.

Jätehuollon toimivuus on TVT Asuntojen asukkaille tärkeää. LSJH:n asiantuntijoiden kanssa tehdyn työn ansiosta TVT Asuntojen mahdollisuudet seurata ja kehittää jätehuollon toimivuutta paranevat merkittävästi. Kehittämistyöllä saavutetut hyödyt tulevat asukkaiden eduksi.

 

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) on 17 kunnan omistama yhtiö, joka huolehtii kuntien puolesta asukkaiden jätehuollon järjestämisestä ja jäteneuvonnasta. Voit tutustua LSJH:n toimintaan osoitteessa www.lsjh.fi.