Muutoksia jätehuoltoon

Osassa TVT Asuntojen talokohteita vaihtuu huhtikuun alussa jätehuoltourakoitsija.

Jäteastioiden tyhjennyspäivät voivat muuttua urakoitsijan vaihtumisen vuoksi. Uusien tyhjennysreittien opettelu voi muutosvaiheessa hidastaa työskentelyä, mikä voi myös aiheuttaa muutoksia tyhjennyspäiviin.

Jätehuoltourakoitsijan vaihtuminen ei vaadi asukkailta mitään toimenpiteitä. Toivomme kuitenkin pitkäjänteisyyttä, jos astioiden tyhjennysväli venyy normaalista.

syvakeraysastia

Uuden jätehuoltosopimuksen myötä mahdollisuutemme seurata jätehuollon toimivuutta paranevat. Seurannan avulla voimme optimoida jäteastioiden kokoa ja tyhjennysvälejä, mikä hillitsee jätehuoltokustannusten nousua ja samalla vuokrankorotuspaineita.