Puutarhakatu 41 asemakaavamuutos jää voimaan

Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt valituslupaa liittyen Puutarhakatu 41 asemakaavan hyväksymispäätökseen. Näin Turun hallinto-oikeuden päätös hylätä Puutarhakatu 41 asemaakaavamuutoksesta tehty valitus jää voimaan.

Asemakaavamuutoksen laatimisen taustalla oli tarve purkaa alueella toukokuussa 2011 palanut TVT Asuntojen omistama puutalo. Tulipalo ja sammutustyöt aiheuttivat rakennukselle merkittävät vahingot eikä sen korjaaminen turvalliseksi ja terveelliseksi riskittömästi ollut mahdollista.

TVT Asunnot Oy on tyytyväinen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuun. Alueen asukkaiden viihtyisyyttä heikentävä ja yhtiölle ja sen asukkaille kustannuksia aiheuttava palotalo pyritään purkamaan mahdollisimman nopeasti.

Kaavamuutos mahdollistaa korttelin täydennysrakentamisen. Kortteliin voi sijoittaa asuntojen lisäksi julkisia lähipalveluja, päiväkodin ja liiketiloja. TVT Asunnoilla ei ole kuitenkaan konkreettisia suunnitelmia uuden rakentamisesta. Esillä on ollut asuntorakentamisen lisäksi mahdollisuus toteuttaa kortteliin päiväkotitiloja. Päivähoitopaikkojen rakentamistarve on liitoksissa Ruusukorttelin asemakaavan etenemiseen.

Alueen rakentamisaikataulun arviointi on vielä liian aikaista. Alustavasti alueella voisi olla valmiita uudisrakennuksia viiden vuoden kuluttua.

Lisätiedot: Anu Nummelin, 02 262 4164