ISA on merkki laadusta

TVT Asunnot on Isännöinnin Auktorisointi ISA ry:n auktorisoima yritys. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ulkopuolinen taho arvioi toimintaamme kolmen vuoden välein. Viimeisin auditointi suoritettiin lokakuussa.

Tämän vuoden auditoinnissa hyviksi käytännöiksi arvioitiin TVT Asuntojen aktiivinen ja monipuolinen asukasviestintä sekä ympäristö- ja energia-asioiden monipuolinen huomioiminen toiminnassa. Vaikka parannusmahdollisuuksiakin löydettiin, palaute oli pääosin myönteistä.

ISA-auktorisoinnin tarkoituksena on edistää ammattimaista isännöintiä ja kiinteistöjen pitkäjänteistä kunnossapitoa. ISA-merkki on osoitus siitä, että yritys toimii luotettavasti ja osaavasti.

ISA_logo

ISA-auktorisointi myönnetään vain laatukriteerit täyttäville yrityksille. Auktorisoinnin saavuttaminen edellyttää isännöinnin eettisten ohjeiden noudattamista sekä yhtenäisiä ja dokumentoituja toimintatapoja. ISA-auktorisoidut yritykset myös sitoutuvat toimintansa valvontaan ja arvioitiin. 

Säännölliset auditoinnit tuottavat meille TVT:llä tietoa toimintamme tasosta. Samalla se tarjoaa meille mahdollisuuden toimintaprosessiemme kehittämiseen.

Lisätietoa ISA-auktorisoinnista voi lukea osoitteesta www.isayhdistys.fi.