Kohtuuhintaisella asumisella uusi kiky-loikka

Suomessa asuminen on kallista ja liian harvalla Suomessa asuvalla on mahdollisuus kohtuuhintaiseen asumiseen. Liian moni meistä joutuu käyttämään kohtuuttoman paljon rahaa asumiseensa. Ongelma luonnollisesti korostuu kaikkein pienituloisimmilla. Siksi seuraava kustannuskilpailukykyä parantava sopimus tulisi tehdä asumisessa.

Voidaan aidosti todeta, että omakustannusperiaatteella toimivat ja voittoa tavoittelemattomat vuokrataloyhteisöt ovat niitä ainoita, jotka tarjoavat kohtuuhintaista vuokra-asumista. Näistä yhteisöistä yhä kasvava osa on myös KOVAn jäseniä.
KOVA_logo

Omakustannusperiaatteella toimivilla vuokrataloyhteisöillä on julkinen palvelutehtävä, joka velvoittaa niitä toimimaan vaikuttavasti. Suomessa sadat tuhannet vuokralaiset voivat kasvukeskuksissakin asua kohtuuhintaisissa asunnoissa.

Kohtuuhintaisuuden ei tule kuitenkaan rajoittua vain vuokra-asumiseen, vaan se pitäisi koskea kaikkia asumismuotoja. Tämä johtaa siihen, että vapaat markkinat eivät yksin hoida asumisen kohtuuhintaisuutta vaan niiden rinnalle tarvitaan nykyistä suurempaa julkisen vallan omistuksessa olevaa asuntokantaa.

Jos yhä useammalla meistä olisi jatkossa mahdollisuus kohtuuhintaiseen asumiseen, ihmisillä jäisi rahaa enemmän myös yksityiseen kulutukseen. Tämä jos mikä auttaisi myös suomalaisia yrityksiä, kun ihmisillä olisi varaa esimerkiksi ostaa enemmän palveluita. Asumisen kohtuuhintaisuus helpottaisi ihmisiä myös siirtymään työn perässä alueilta toisille.
Jouni_Parkkonen

Julkisen vallan vastuulla on huolehtia siitä, että kohtuuhintaisuuteen on mahdollista päästä ja myös kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon edellytykset ovat olemassa. Tämä tietysti vaatii monelta osin ajattelutavan muutosta.

Jos teollisuuden kiky saatiin aikaiseksi, miksei tätäkin saataisi, jos kansakuntana niin tahdomme? Se on meistä itsestämme kiinni!

Tehdään siis yhdessä kohtuuhintaisesta asumisesta uusi kiky!

Jouni Parkkonen
Kirjoittaja työskentelee Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät - KOVA ry:n toiminnanjohtajana. TVT Asunnot Oy on KOVA ry:n jäsenyhteisö.

Voit lukea lisää Jouni Parkkosen ajatuksia Kotimme-lehden numerosta 1/2018.

Kuva: KOVA ry