TVT:n vuokrataso on kohtuullinen

Tarkastuslautakunnan raportin mukaan TVT Asuntojen tavoite vuokrien kohtuullisuudesta toteutuu hyvin.

Turun kaupungin tarkastuslautakunta arvioi tekemässään selvityksessä kaupungin asuntoliiketoiminnan tuloksellisuutta. Selvitys koski seuraavia konserniyhteisöjä: TVT Asunnot Oy, Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy ja Turun Ylioppilaskyläsäätiö.

TVT Asuntojen osalta lautakunta totesi, että tavoite vuokrien kohtuullisuudesta on toteutunut hyvin. TVT:n perimät vuokrat ovat keskimäärin 15-20 prosenttia alhaisempia kuin KTI:n laskema markkinavuokrataso. TVT ei ole korottanut vuokria 2017 eikä 2018.

Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota myös vuokra-asuntojen kiristyneeseen markkinatilanteeseen. Kysyntää on erityisesti pienistä ja edullisista asunnoista keskeisellä sijainnilla. Samalla TVT:n uudisrakentaminen on jäänyt tavoitteista. Keskeinen syy tähän on pula sopivista tonteista.
rivitalo

Lautakunnan raportin mukaan Helsingissä ja Tampereella julkisesti omistetut vuokra-asunnot sijoittuvat alueellisesti tasaisemmin kuin Turussa. Turussa tulisi kiinnittää huomiota siihen, että uudisrakentamiseen luovutettaisiin tontteja alueilta, joissa ei ole vaaraa sosio-ekonomiselle eriytymiselle.

Turun kaupunginvaltuusto käsittelee tarkastuslautakunnan raporttia 11.6.2018.

Pääset lukemaan tarkastuslautakunnan raportin kokonaisuudessaan linkistä: www.turku.fi/tarkastuslautakunnanjulkaisut