Airbnb-vuokraus ei ole sallittua

TVT Asunnot muistuttaa, että TVT:n kotien vuokraus majoitustoimintaan on kiellettyä.

TVT:n asunnot on aina tarkoitettu vain asuntoa hakeneen ja tämän perheen vakituiseksi kodiksi.

Valtion tukemat vuokra-asunnot on lain mukaan tarkoitettu vakinaiseen asuinkäyttöön. Asunnon ali- ja jälleenvuokraus ansaintamielessä majoitustoimintaan ei ole vakinaista asumista eikä sitä siksi sallita julkisin varoin tuetuissa vuokra-asunnoissa. Myöskään TVT:tä koskeva säädelty asukasvalinta ja velvoite vuokrata asunnot niitä eniten tarvitseville eivät täyty Airbnb-toiminnassa.

TVT:n linjaus on Helsingin hovioikeuden tuoreen ratkaisun mukainen. Hovioikeuden mukaan Helsingin kaupungin asunnot Oy sai purkaa vuokrasopimuksen tapauksessa, jossa asukas oli käyttänyt vuokraamaansa asuntoa tulojen hankkimiseen Airbnb-palvelussa. Asukas oli vuokrannut 40 neliön asuntoa palvelun kautta kymmeniä kertoja. 

Majoitustoiminnasta ansaittu tulo on ilmoitettava verottajalle. Jos TVT:llä havaitaan, että asukas harjoittaa yhtiön asunnossa luvatonta majoitustoimintaa, TVT kantaa yhteiskuntavastuunsa ja ilmoittaa toiminnasta verottajalle ja Kelaan mahdollisten tukien uudelleenarviointia varten.

Muistutamme myös, että TVT:n vuokrasopimusten mukaan sekä asunnon ali- että jälleenvuokraus edellyttää vuokranantajan kirjallista lupaa.