Muista pysäköintiohjeet

TVT:n talojen piha- ja pysäköintialueet ovat yksityisiä alueita, joilla noudatetaan alueen omia pysäköintisääntöjä ja liikennemerkkejä.

Piha- ja pysäköintialueiden säännöt koskevat kaikkia autoilijoita - myös vammaisen pysäköintiluvalla (inva-luvalla) varustettuja ajoneuvoja. Inva-luvan käyttö yksityisalueella poikkeaa näin yleisistä alueista. Yleisillä alueilla inva-luvan haltija voi tieliikennelain mukaan pysäköidä myös paikkaan, missä pysäköinti on kielletty. 

Yksityisellä alueella vammaisen pysäköintilupa ei oikeuta pysäköimään esimerkiksi talon pihaan, jos siellä pysäköinti on liikennemerkein kielletty. Inva-lupa ei myöskään oikeuta pysäköimään paikalle, joka on merkitty varatuksi. Jos talokohteen alueella on määräys pysäköintikiekosta, kiekkoa on käytettävä inva-luvan lisäksi.

Esimerkki: Jos talokohteessa on määräys, että vieraspaikalla on käytettävä pysäköintikiekkoa ja että paikalla saa pysäköidä 4 tuntia, määräys koskee kaikkia autoilijoita.

Osassa TVT:n talokohteita käytetään yksityistä pysäköintivalvontaa. Valvojat seuraavat kutsu- ja omavalvontaperusteisesti kaikkien autoilijoiden väärinpysäköintiä kiinteistöllä sekä vuokrattujen autopaikkojen käyttöä.