Uusiin sopimuksiin tupakointikielto

TVT:n 1.1.2018 jälkeen alkaviin vuokrasopimuksiin tulee pykälä, joka kieltää tupakoinnin huoneistossa. Kielto ei vaikuta aikaisemmin alkaneisiin vuokrasopimuksiin.

Muutoksella pyritään terveelliseen asuinympäristöön ja korjauskustannusten vähentämiseen. 

Suhtautuminen tupakointiin on vuosien saatossa muuttunut ja lainsäädäntö kiristynyt. TVT:n vuokrasopimuksissa on vuodesta 2010 alkaen ollut maininta, että tupakoinnista aiheutuvat siivous- ja korjauskustannukset peritään vuokralaiselta täysimääräisenä. Pykälä oikeuttaa pidättämään kulut suoraan vakuudesta.

Tätä vanhemmissa TVT:n vuokrasopimuksissa tupakointia ei mainita. Asukas on silloinkin huoneenvuokralain mukaan velvollinen korvaamaan tahallisesti, laiminlyönnillä tai huolimattomuudella aiheuttamansa vahingon.

1.1.2018 jälkeen alkavissa vuokrasopimuksissa tupakointi huoneistossa on kielletty. Silloin tupakointi huoneistossa on sopimusrikkomus, joka voi johtaa sopimuksen irtisanomiseen ja korjausten tekemiseen vuokravakuuden kustannuksella.

TVT pyrkii sopimusehtojen muutoksella varmistamaan terveellisen ja viihtyisän asuinympäristön kaikille asukkaille. Toivomme, että muutos myös kannustaa tupakoinnin lopettamiseen. Muutoksen odotetaan vähentävän korjauskustannuksia, mikä on kaikkien asukkaiden etu.

Savuttomuus toteutuu TVT:llä vähitellen. Yhtiöllä on paljon pitkäaikaisia asukkaita, joiden vuokrasopimukseen tupakointikielto ei vaikuta. Toivomme asukkailta ymmärrystä sille, että samassa talossa asuvilla voi olla erilaisia sopimusehtoja. Vaikka vuokrasopimuksessasi ei olisi tupakointikieltoa, toivomme, että huomioit tupakoinnista naapureille mahdollisesti aiheutuvat haitat.