Yhteistyötoimikunta sopi liputuskäytännöistä

Suomessa on tukku virallisia ja vakiintuneita liputuspäiviä, jolloin TVT:n talokohteissa liputetaan kiinteistöhuoltosopimusten mukaan automaattisesti ilman erillistä toimeksiantoa. Yhteistyötoimikunta on linjannut, miten TVT:llä liputetaan muilta osin.

Virallisia jokavuotisia liputuspäiviä on kuusi, muun muassa äitienpäivä ja itsenäisyyspäivä. Lisäksi on 13 vakiintunutta liputuspäivää, jolloin liputetaan samaan tapaan kuin virallisina liputuspäivinä. Esimerkiksi isänpäivä on vakiintunut liputuspäivä.

Sisäministeriö voi suositella yleistä suruliputusta kansallisen merkkihenkilön poismenon tai suuronnettomuuden vuoksi. Yhteistyötoimikunta päätti, että TVT:n talokohteissa tulee suruliputtaa, jos suruliputussuositus annetaan.

Pääsääntönä on, että suruliputus aloitetaan heti suru-uutisen saavuttua. Suruliputussuositus tulee tyypillisesti yllättäen eikä siihen voi varautua. Vaikka TVT:llä suruliputus pyritään järjestämään kattavasti, kiinteistöhuoltoyhtiöiden päivystysvoimavarat ovat rajalliset.  Käytännössä suruliputuksen järjestäminen kaikkiin talokohteisiin nopealla aikataululla voi olla vaikeaa.

Sisäministeriö antaa liputussuosituksen yleensä myös virallisten valtiovierailujen yhteydessä. Yhteistyötoimikunta katsoi, että TVT:n talokohteissa tulee liputtaa valtiovierailujen yhteydessä vain Turun kaupungin erillisen ohjeen mukaan.

Yhteistyötoimikunnan liputuslinjaus ei muuta nykyistä käytäntöä asukkaiden henkilökohtaisiin liputuksiin liittyen. Talokohteissa voidaan jatkossakin järjestää omaisten pyynnöstä suruliputus asukkaan poismenon vuoksi. Suruliputuksesta ei peritä maksua. 

Jos haluat liputtaa omana merkkipäivänäsi, ota hyvissä ajoin yhteyttä kiinteistöhuoltoon ja sovi asiasta.

Yhteistyötoimikunta on yhtiön ja asukkaiden yhteistyöelin, joka käsittelee yhtiön koko asuntokantaa koskevia yhteishallinnon piiriin kuuluvia asioita. Asukkaita yhteistyötoimikunnassa edustajaa seitsemän asukkaiden valitsemaa edustajaa.