Kaavamuutos Kärsämäkeen

Savonkedonkatu 7 täydennysrakentamisen mahdollisuuksia ja edellytyksiä tutkitaan asemakaavatyössä. Asuminen kohteessa jatkuu normaalisti.

Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta käsittelee 19.9. Kärsämäen urheilupuisto -nimistä asemakaavamuutosta. TVT Asuntojen osalta muutos koskee Savonkedonkadulla sijaitsevaa asuntokohdetta, jossa on kuusi 1970-luvulla valmistunutta luhtitaloa. Alueen tarkastelu on tullut TVT:lle ajankohtaiseksi, koska rakennukset ovat tulossa peruskorjausikään.

Asemakaavatyön tavoitteita esiteltiin Savonkedonkatu 7:n asukkaille keväällä 2015 pidetyssä asukastilaisuudessa. TVT:n tavoitteet ja toimintatavat ovat pysyneet entisellään, vaikka asemakaavasta on valmisteltu päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Päivitetyssä suunnitelmassa kaava-alue on laajentunut koskemaan myös Pallivahan kirkkoa ja seurakuntakeskusta.

TVT Asuntojen tavoitteena on, että kaavatyössä tutkitaan Savonkedonkatu 7:n rakennusoikeutta ja kerroslukua. Käytännössä etenemisvaihtoehtoja ovat peruskorjaus, lisärakentaminen ja uudisrakentaminen. Kaikissa vaihtoehdoissa TVT:n tavoitteena on pitää kohteen vuokrataso kohtuullisena. Alueen täydennysrakentaminen toteuttaisi kaupungin strategisia tavoitteita yhdyskuntarakennetta tiivistävän tehokkaan asuntotuotannon osalta.

Asemakaavatyö ei tässä vaiheessa vaikuta asumiseen. Asukkaille järjestetään tiedotustilaisuus, kun uusi asemakaava on lainvoimainen ja TVT pääsee suunnittelemaan tulevia toimenpiteitä.  

Asukkaat voivat osallistua kaavan valmisteluun esittämällä mielipiteensä kaavatyössä huomioitavista asioista ympäristötoimialan kaavoitusyksikölle. Tällä hetkellä kaavaehdotuksen odotetaan etenevän kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi keväällä 2019.

Lisätietoja asemakaavatyöstä:

Kaavahaku Turun kaupungin sivuilla (linkki)