Ajankohtaista asemakaavoista

Turun kaupunginvaltuusto hyväksyi touko-kesäkuussa kolme asemakaavaa, jotka koskevat TVT Asuntoja. Kaavoihin sisältyy yhteensä noin 65 000 k-m2:n rakennusoikeus, mikä mahdollistaa noin 1 000 asunnon rakentamisen. Uusien asuintalojen suunnittelu aloitetaan, kun kaavat ovat saaneet lainvoiman.

TVT on pitkään tavoitellut mahdollisuutta rakentaa haluttuihin paikkoihin lisää kohtuuhintaisia asuntoja. Yhtiö on luonnollisesti tyytyväinen asemakaavojen hyväksymisestä ja kiitollinen kaikille kaavojen valmisteluun ja päätöksentekoon osallistuneille. Kaupunginvaltuuston päätöksistä huolimatta asuminen kaikilla kaava-alueilla jatkuu normaalisti.

Asemakaavamuutos Ruusukortteli hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 15.5. Ruusukorttelin hyvinvointikeskuksen osalta asemakaava säilyy pääosin nykyisellään. Kaavamuutoksen myötä Koulukadun varressa sijaitsevat päiväkotirakennukset voidaan korvata yhdellä uudella päiväkodilla ja asuinrakennuksella.

Ruusukorttelin asemakaavan toteutumisen edellytyksenä on, että molemmille Koulukadun päiväkodeille on järjestetty joko uudet tilat tai väistötilat. Tämän hetken arvio on, että uudiskohteen suunnittelu päästään aloittamaan seuraavan kahden vuoden aikana.

Asemakaavamuutos Puutarhakatu 41 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 12.6. Kaava mahdollistaa tulipalossa 2011 vaurioituneen rakennuksen purkamisen ja korttelin täydennysrakentamisen.

TVT:n tavoitteena on päästä purkamaan palotalo mahdollisimman pian, jotta korttelin turvallisuus saadaan varmistettua ja palotaloon liittyvät vastuut lakkaavat. Uuden asemakaavan myötä Puutarhakadulle voidaan rakentaa päiväkotitiloja, jotka ovat Ruusukorttelin kaavan toteuttamisen edellytyksenä.

Asemakaavamuutos Kunnallissairaalantie 36 - 52 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 29.5. Asemakaava mahdollistaa kaikkien alueella olevien TVT:n rakennusten korvaamisen uusilla. Ajatuksena on, että alue uusiutuu vähitellen 10 - 15 vuoden kuluessa.

Kunnallissairaalantie 36 - 52:n suunnittelu aloitetaan, kun kaava saa lainvoiman. Asuminen Mäntymäessä jatkuu normaalisti. Asemakaavasta ja alueen tulevasta suunnittelusta järjestetään asukkaille tiedotustilaisuus myöhemmin tänä vuonna.

Nyt hyväksytyistä asemakaavoista on tehty asemakaavamuutosaloitteet vuonna 2012. Valmisteluprosessit ovat olleet pitkiä ja ne ovat herättäneet osassa voimakkaitakin tunteita. Kaavaprosesseista saatu kokemus on TVT Asunnoille arvokas.

Kokemusten avulla TVT pyrkii tulevissa asemakaavatarkasteluissa saavuttamaan hyvän vuorovaikutuksen virkamieskunnan ja kaupunkilaisten kanssa. Tässä onnistumalla TVT voi saavuttaa laajan konsensuksen kohtuuhintaisen asumisen toteuttamismahdollisuuksista.