Uusia koteja keskustaan

Koulukadun ja Puistokadun väliselle alueelle on laadittu asemakaavamuutosehdotus, joka on julkisesti nähtävillä 27.12. asti.

Ehdotus koskee aluetta, jossa sijaitsee tällä hetkellä Ruusukorttelin hyvinvointikeskus ja kaksi päiväkotia. Ehdotus on laadittu kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan lokakuussa 2015 hyväksymän luonnoksen pohjalta.

Kaavatyön tarkoituksena on mahdollistaa asuinrakentaminen alueelle. Ehdotuksessa Ruusukorttelin hyvinvointikeskuksen toiminta jatkuu, mutta päiväkotien nykyiset tilat poistuvat käytöstä.

Ehdotuksen mukaan korttelia täydennetään Ruusukorttelinpolun ja Koulukadun varteen sijoittuvalla rakennuksella. Siihen olisi mahdollista toteuttaa asuntoja sekä päiväkoti- ja palvelutiloja. Uudessa rakennuksessa voisi olla enintään 8- ja 16-kerroksisia osia.

Ehdotuksessa on pohdittu laajasti sisäpihan käyttöä Ruusukorttelin ja alueen tulevien asukkaiden virkistyspaikkana. Jotta vehreää piha-aluetta olisi mahdollisimman paljon, pysäköinti aiotaan toteuttaa pääasiassa maanalaisena. Ehdotus mahdollistaa ulkoilupihan toteutuksen myös sisäpihan yksikerroksisen rakennusosan katolle.

Kaupungin strategisiin tavoitteisiin kuuluu keskustan kehittäminen mahdollistamalla uusien asuntojen rakentaminen lähelle keskustan palveluja. Keskusta-asumisen lisääntyminen vahvistaa omalta osaltaan keskustan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä.

Ruusukortteli on erittäin haluttu asuinpaikka, josta kotia voi joutua jonottamaan monta vuotta. TVT:n ajatuksena on toteuttaa asemakaavamuutosalueelle erityisesti ikääntyneille sopivia koteja. Alueelle tavoitellaan myös palveluja, jotka tukisivat arjen sujuvuutta ja edistäisivät asukkaiden yhteisöllisyyttä.

Asemakaavaehdotukseen voi tutustua Turun kaupungin verkkosivuilla. Ehdotus etenee nähtävilläoloajan jälkeen kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan käsittelyyn. Lopullisesti asemakaavamuutoksen hyväksyy Turun kaupunginvaltuusto. Ennen kuin kaavan toteuttaminen voidaan aloittaa, alueella toimiville päiväkodeille on löydettävä väistötilat tai korvaavat tilat.
Ruusukortteli

Havainnekuva: Arkkitehtitoimisto Jarmo Saarinen Oy