TVT mukana energiasopimuksessa

TVT Asunnot Oy osallistuu kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen 2017 - 2025. Sopimus allekirjoitettiin lokakuussa. TVT oli mukana myös tämän vuoden lopussa päättyvällä ensimmäisellä sopimuskaudella.

Suomi on sitoutunut EU:n asettamiin tavoitteisiin energian tehokkaasta käytöstä. Valtio on tehnyt tavoitteiden saavuttamiseksi eri toimialojen kanssa sopimuksia energiankäytön tehostamisesta vapaaehtoisin keinoin, ilman uutta lainsäädäntöä.

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen on liittynyt sekä toimitilakiinteistöjä että vuokra-asuntoyhteisöjä. TVT:n lisäksi mukana ovat muun muassa Espoon, Vantaan, Jyväskylän ja Oulun kaupungin omistamat vuokra-asuntoyhtiöt.

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen tarkoituksena on aktivoida kiinteistöjen omistajia tekemään energiatehokkuutta edistäviä toimenpiteitä. Myös asukkaiden ja toimitilojen käyttäjien tietoisuutta energiankulutuksesta pyritään lisäämään. Sopimukseen liittyneet raportoivat tekemistään toimenpiteistä ja niillä saavutetuista säästöistä vuosittain.

Suomessa kaikesta energiankulutuksesta 32 prosenttia menee rakennusten lämmitykseen. Rakennusten energiatehokkuutta parantamalla voidaan merkittävästi vähentää energiankulutusta ja sitä kautta ilmastonmuutosta aiheuttavia kasvihuonekaasupäästöjä. Energiamuodon ja rakennusmateriaalien valinnalla on erityisen suuri merkitys.

TVT:llä uudet asuintalokohteet rakennetaan täyttämään nykyiset energiatehokkuusvaatimukset. Energiankulutusta leikkaavia ratkaisuja tehdään erityisesti perusparannuskohteissa. Myös muissa kohteissa vesikalusteita uusimalla ja säätämällä on saatu hyviä tuloksia. Lisää TVT:n keinosta parantaa energiatehokkuutta voi lukea Kotimme-lehden numerosta 2/2016.

Lisätietoja energiatehokkuussopimuksista saa tutustumalla Valtioneuvoston tiedotteeseen. Kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen voi tutustua RAKLI ry:n sivuilla.
Vesikuuri