Mäntymäen kaavamuutos etenee

Mäntymäen alueelle on laadittu asemakaavamuutosehdotus, joka on julkisesti nähtävillä 29.11. asti.

Ehdotus koskee osoitteita Kunnallissairaalantie 36 - 52. Alueella on nykyisin 13 TVT:n omistamaa asuinkerrostaloa, Mäntymäen perhekeskus ja yksi rakentamaton tontti.

Kaavatyön tarkoituksena on mahdollistaa kohtuuhintaisen asuinkerrostaloalueen rakentaminen. Asemakaavaehdotus perustuu kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan hyväksymään luonnokseen.

Kuntotutkimusten perusteella alueen nykyiset 1940- ja 1960-luvulla rakennetut asuinrakennukset ovat huonokuntoisia. Niiden korjaaminen ei ole teknisesti tai kustannustaloudellisesti mahdollista. Ehdotuksessa alueen nykyiset rakennukset korvataan uudisrakennuksilla. Ratkaisu vastaa parhaiten TVT:n tehtävää tarjota kohtuuhintaisia ja hyvälaatuisia vuokra-asuntoja.
Havainnekuva Mäntymäki

Ehdotuksen mukaan perhekeskuksen toiminta alueella jatkuu ja sen rakennus suojellaan. Kunnallissairaalantie 36 osoitetaan sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueeksi.

Alueen uudet asuinrakennukset sijoittuvat Kunnallissairaalantien ja Toivolankadun laitaan sekä korttelin takaosaan puiston reunalle. Rakennukset ovat 4 - 12 -kerroksisia ja niihin tulee asuntotyyppien jakaumasta riippuen 800 - 1 000 asukasta. Alueen ilme säilyy 1940 - 1950 -lukujen henkisenä.

Asemakaavaehdotus mahdollistaa alueen toteuttamisen vaiheittain. Alueen toteutuksen odotetaan ajoittuvan vuosille 2018 - 2030. 

Asemakaavamuutoksen selostukseen voi tutustua Turun kaupungin kaavahaussa.

Havainnekuva: Arkkitehtitoimisto AJAK Oy